صفحه ۲۳۹

شماره: 3813 تاریخ: 16645

موضوع: ملاقات با آیات قمآیت‌الله العظمى حاج سید محمدرضا گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج1، ص 261.

طبق اطلاع واصله از قم عصر روز 23645 عده‌اى از طلاب اصفهانى ساکنین قم به منازل آیات رفته و پیشنهاد کرده‌اند نسبت به استخلاص شیخ حسینعلى منتظرى و سایر روحانیون که زندانى هستند اقدام نمایند.

آقایان نجفى و گلپایگانى در پاسخ اظهار داشته‌اند دراین مورد اقداماتى نموده‌‌ایم و باز هم اقدام خواهیم نمود ولى آقاى شریعتمدارى در جواب طلاب مذکور اظهار نموده‌اند شیخ حسینعلى منتظرى در زندان اعتصاب غذا نموده است بیان نموده است اعتصاب غذا به منزله انتحار و خودکشى است و در اسلام حرام می‌باشد.

رونوشت برابر اصل است.

اصل در پرونده م ـ ن ـ 439 بایگانى است.

در پرونده آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود 29/6

ناوبری کتاب