صفحه ۲۲۳

ج‌ـ خیر فقط یاداشت میکرد یعنى آقاى منتظرى یادداشت میکرد و برگ رسید داده نمیشد. على قدوسى

س ـ آقاى على قدوسى ممکن است درخواست کنم تاریخ شرکت خود را در اولین جلسه ایکه با حضور برخى از آقایان فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل میگردید با ذکر اسامى شرکت کنندگان و معرفى فردیکه شما را بجلسه دعوت نموده بود مرقوم فرمائید.

ج ـ تاریخ قطعى آنرا در خاطر ندارم ولى چنانچه در سئوالات قبلى جواب داده شده از این که تاریخ قطعى تعطیل جلسات اواخر سال 1344 یعنى در حدود بهمن و اسفند 1343 یا مثلا فروردین 44 بود و مدت شرکت نیز یکسال (باستثناى 4 ماه تعطیل بود قهرا تاریخ شرکت باید یکسال قبل از تعطیل با اینحساب منظور شود و اسامى شرکت کنندگان در خصوص شب اول را نیز در نظر ندارم ولى اسامى شرکت کنندگان در این جلسه بنحو کلى عبارت از آقایان حسینعلى منتظری، آقاى عبدالرحیم ربانی، آقاى احمد آذری، آقاى على اکبر‌ ‌هاشمی، آقاى محمد تقى مصباح، آقاى مهدى حائری، آقاى ابراهیم امینى و آقاى على مشکینى و على قدوسى است ـ آقاى ربانى نیز بنده را با این جلسه راهنمائى کرد. على قدوسى

س ـ آقاى ربانى شیرازى هدف و منظور از تشکیل جلسات را چگونه توجیه نمودند و سرکار پس از شرکت در جلسات اولیه انگیزه و هدف شرکت کنندگان و نظر آنان را درباره ادامه این جلسات و چگونگى فعالیت چه تشخیص دادید؟

ج‌ـ از اواخر زمان مرحوم آیة اله العظمى آقاى بروجردى جلساتى از فضلاء حوزه بمنظور اصلاح امور حوزه خصوصاً وضع برنامه‌‌‌هاى درسى و تدریس و تجدید لباس تشکیل میشد که متاسفانه در حالیکه نتایج انها معظم له رسیده و قولهائى هم داده بودند که اقدام فرمایند فوت ناگهانى ایشان این کار را مانع شد و پس از فوت ایشانهم این جلسات تشکیل شد ولى چون خیلى زود اغلب افراد مطمئن شدند که نتیجه نخواهد داد مایوس شده و جلسات تعطیل شد یکروز اقاى ربانى به بنده گفتند که ما جلسه‌اى داریم که بمنظور شما(اصلاح حوزه) کمک میکند و با راهنمائى ایشان شرکت کردم و پس از شرکت آنچه براى بنده دست امد این بود که هدف آقایان یک نحو اقدامات کلى بمنظور ترویج صحیح احکام اسلام و بعبارت اخرى بهتر

ناوبری کتاب