صفحه ۲۲

در نجف‌آباد حضور دارد پس از اطلاع از دستگیرى آیت‌الله خمینی، ضمن جمع‌آورى ائمه جماعات مساجد تحصنى را به مدت 7 شبانه روز در مسجد بازار همان شهر ترتیب می‌دهد، تا اینکه طى نامه‌نگارى مخفیانه‌اى که با آیت‌الله شریعتمدارى در قم از سوى علماى نجف‌آباد صورت می‌گیرد ایشان ضمن دادن قول مساعد از سوى دولتی‌ها مبتنى بر عدم تعرض به مراجع، از آیت‌الله منتظرى خواسته بود که مردم را دلگرم کرده و به تحصن پایان دهند. تحصن در حالى که انعکاس خوبى داشته پایان می‌یابد علاوه بر اینکه در نوع خود بی‌نظیر است، (س ش 5ـ 4).

پس از انتقال آیت‌الله خمینى به زندان، علماى نجف‌آباد و در رأس آنها آیت‌الله منتظرى فعالیت‌هاى مختلفى در ادامة اعتراض به دستگیرى آیت‌الله خمینى انجام دادند مانند تلگرام به بازداشتگاهى که آیت‌الله خمینى در آن به سر می‌برد. البته به جز ایشان به دستگیرى آقایان، محلاتى و قمى که در پى دستگیرى حدود 60 تن دیگر بازداشت شده بودند، اعتراض شده است. علت دستگیر نشدن آیت‌الله منتظرى در پى دستگیرى گستردة علما در سطح ایران، حضور ایشان در تحصن و در میان مردم است، (س ش 6).

از دیگر فعالیت‌هاى انجام گرفته در اعتراض به بازداشت آیت‌الله خمینى هجرت آیت‌الله منتظرى به همراه علما به تهران در تاریخ 2041342 است، (س ش 7).

در آستانه چهلم شهداى 15 خرداد متن تلگرافى خطاب به آیات خمینی، محلاتى و قمى توسط حضرات آیات منتظرى و امینى تهیه که توسط ایشان در جمع علماى متحصن در مرکز خوانده شد و در باغ ملک در شهررى که تعدادى حدود 150 نفر به دور آقاى شریعتمدارى نشسته بودند حاضر شده از آنها هم امضا گرفته شد. پس از خروج از آن جلسه آیت‌الله منتظرى توسط نیرو‌‌هاى ساواک بازداشت و همان روز آزاد می‌شود. اصل این تلگراف که پس از خروج آیت‌الله منتظرى آن را به آیت‌الله امینى سپرده بود محفوظ ماند، (س ش 8).

اعتراض به ادامه بازداشت علما و روحانیون از سوى علماى مهاجر با امضاى اعلامیه و بیانیه‌‌هاى مختلف تا چند ماه پس از بازداشت ادامه دارد که آیت‌الله منتظرى به جز امضا، در تهیه متن و گردآورى امضا به همراه برخى مبارزین نقش به سزایى دارد، (س‌ش11ـ 9) و حتى اعتراض پس از پایان مهاجرت ادامه می‌یابد، (س ش 18، 20).

همزمان با این اعتراض‌ها، به زمان انتخابات مجلس شوراى ملى نزدیک می‌شویم که علماى

ناوبری کتاب