صفحه ۲۱۷

بازجویى از آقاى على قدوسى دربارة اساسنامة اصلاح حوزه جلسه اولیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 24، ص 49.

تاریخ: 18345

درباره: بازجوئى از آقاى على قدوسی"تشکیلات سرّى ما هم، برحسب یک تصادف و تسامح، کشف کرد که پس از آن امکان ماندن در قم براى ما نبود. آمدیم تهران. بعضى از اعضاى آن تشکیلات، مثل آقایان منتظرى و ربانى شیرازى دستگیر شده بودند. آقاى قدوسى هم آشنایى داشت که از مهره‌هاى مهم ساواک بود و با تلاش او ارفاق‌هایى می‌شد"، رک: هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ص 921.

س‌ـ هویت کامل خود را بیان فرمائید.

ج‌ـ على قدوسى فرزند احمد شناسنامه شماره 13385 نهاوند ساکن قم متولد 1306 شمسى میزان تحصیل دوره تحصیل جدید را تا سیکل اول در نهاوند دیده‌ام و بعد مدت 20 سال است در قم مشغول تحصیل علوم دینى هستم تبعه ایران مذهب شیعه اثنى عشرى متاهل هستم دو فرزند پسر بنام محمدحسن قدوسى 6 ساله محصل کلاس دو ابتدائى دبستان رزاقپور و محمد حسین قدوسى 5 ساله ضمنا در قم ساکن خیابان نوربخش پلاک 36 شغل مدرس در حوزه علمیه قم و مقالاتى نیز در مجله معارف جعفرى (کتاب فصل ـ سالانه) و بعضاً در مکتب اسلام مینویسم. على قدوسى س ـ آیا تاکنون بهر عنوان از طرف مراجع انتظامى احضار یا دستگیر شده‌اید. در صورت مثبت در چه تاریخ و به چه اتهامی؟

ج‌ـ در یک سال قبل از طرف سازمان امنیت قم احضار شده‌ام و در آنجا بیوگرافى خود را بیان نموده و پس از دو ساعت یعنى تمام شدن سوالات مراجعت کرده‌ام. على قدوسى س ـ در هر یک از احزاب و دستجات سیاسى یا مذهبى عضویت یا فعالیت داشت‌‌هاى مرقوم فرمائید.

ج‌ـ در مجالسى که در قم از طرف چند نفر از فضلا و مدرسین تشکیل میشده در سال‌‌هاى اخیر شرکت داشته‌ام. على قدوسى

س ـ سرکار از چه تاریخى در این جلسات شرکت نمودید. اعضاء شرکت کننده چه کسانى بودند. هدف از تشکیل جلسات مزبور چه بود. و بر مبناى چه اصولى منویات شرکت کنندگان اجراء میشده است.

ج‌ـ تقریبا از دو سال قبل شرکت داشته‌ام و پس از یکسال جلسات تعطیل شده و قهرا شرکت بنده نیز تعطیل شده است هدف از تشکیل این جلسات طرفدارى از مبانى مقدس دیانت اسلام و

ناوبری کتاب