صفحه ۲۱۴

ریال که از اشک چشمان یتیمان و خون جگر بیوه زنان گرد آمده در بانکهاى خارجى انباشته شده، چپاول بیت المال اتلاف میلیونها دلار از درآمد کشور، اختلاس و تجاوز به حقوق ملت براى هیأت حاکمه یک امر عادى می‌باشد، محافل ضد دینى عمال یهود در تهران و شهرستانها آزادانه تشکیل می‌گردد و در آن بر ضد اسلام و علیه استقلال کشور فعالیت می‌شود ولى تشکیل مجالس دینى مسلمانها و اقامه عزا جهت پیشواى آزادگان حضرت حسین علیه التحیة و السلام ممنوع و منوط به اجازه سازمان جاسوسى سلب امنیت می‌باشد. مسیحی‌هاى مقیم ایران هر هفته اوراق مضره در سراسر کشور منتشر می‌سازند، دستگاه فرستنده در قلب مملکت اسلامى ایران در اختیار دارند و از پشتیبانی‌ هیأت حاکمه ایران برخوردارند ولى غالب کتابهاى دینى و رساله عملیه مرجع تقلید مسلمین توقیف و در حکم قاچاق است. اینها همه نمونه دین‌داری! و اصلاحات! حکومت خودکامه ایران است. کسى نیست که به داد این ملت فقیر برسد. کسى نیست که فکرى براى مردم بیکاره و گرسنه این کشور بکند. ما امیدواریم که تبعید غیرقانونى آن مرجع تقلید عالیقدر پایان پذیرد و با مراجعت حضرت عالى به حوزه علمیه قم آرمانهاى مقدس مذهبى و ملى تحقق یابد و دست تبهکاران دشمنان دین و خائنین وطن از حریم اسلام و منافع ملت قطع گردد.

ادام الله ظلکم على رؤوس الانام

الاحقر الشیخ محمد الفاطمى ـ قدرت‌الله تاج زاده ـ على انتشارى ـ سید محمدتقى محصل‌ـ سید محمد بنی‌‌هاشمی‌ـ اسدالله عندلیب ـ غلامحسین ایزدی‌ـ نعمت‌الله صالحى ـ سید محمد صادق زیارتى ـ سید احمد موسوى ـ ابوالقاسم ابراهیمى ـ على موسوی‌ـ مصطفى صالحى ـ محمد شریعتی‌ـ على صداقت ـ سید مجتبى موسوى ـ عباس شیرازى ـ سید علیرضا حسینى ـ حسن مدرس ـ على جبارى ـ حسنعلى ابراهیمى ـ سید احمد آیتى ـ غلامحسین مناقبى ـ اسماعیل جعفرى ـ محمد مصطفوى ـ حسن یزدانى ـ محمدصادق آل طاهر ـ على قشقائى ـ علی‌اصغر محزون زاده ـ سید الیاس حسینى ـ غلام رضا بلاغى ـ مرتضى ربانى ـ عبدالحسین کرم اللهى ـ على برهانى ـ محمدباقر منتظرى ـ حسین طالبى ـ سید محمد حسن نبى نورى ـ نصرالله میرلوحى ـ حسن اسمعیلى ـ علیرضا محمودى ـ حسین املائى ـ احمد صادقى ـ رسول پناهنده ـ محمد نبى نورى ـ نصرالله رحیمى ـ حجت الله قاسمى ـ سید ابوالقاسم موسوى ـ حسین غفارى ـ فضل‌الله قاسمى ـ محمد على ایمانى ـ مصطفى ناطق زاده ـ غلام على طاهرى ـ سید محمد‌‌هاشمى ـ محمد باقر شفیعى ـ على باقرى ـ مصطفى یوسفان ـ على اکبر احمدى ـ سید محمد حسینى ـ سید رضا موسوى ـ محمد على یزدانى ـ عیسى گیلانى ـ سید یوسف حسنى ـ على اکبر رقیب ـ حسن شجاعى ـ سید ضیاء‌ نجم الهدى ـ على رضا احمدى ـ مهدى مؤیدى ـ سید عبدالله سدهى ـ عبدالحمید زندى ـ محمدتقى جوادى ـ ابوالقاسم علیزاده ـ حسن صدر ـ محمد غضنفر ـ محمد اسدى ـ محمد على فاضل ـ مهدى ذاکرى ـ محمد علوى محمداسمعیل نائبى ـ ابراهیم مجیدى ـ حسین عمادى ـ محمد صدرالدین طباطبایى ـ حسین بخشى ـ محمدرضا موحد ـ حمید

ناوبری کتاب