صفحه ۲۱۰

رسید و یک چنین اعمال شرم‌آورى هم با آنها خواهند کرد و تا می‌توانید فعالیت کنند و وقت را از دست ندهند.

خبر دیگر اینکه نامه‌اى از آقاى میلانى رسیده که در آن نامه نوشته‌اند من فعالیت‌‌‌هاى غیرمستقیمى جهت آزادى زندانیان مخصوصاً آقاى ربانى نموده‌ام ولى فعالیت مستقیم فعلاً به مصلحت نمی‌باشد و شما باید طومارى تهیه کنید که در حدود 10 الى 20هزار امضاء داشته باشد و این طومارها را براى مقامات مسؤول بفرستید تا در این مورد تصمیم سریع اتخاذ کنند. بنکدار افزود: البته این طومار فعلاً در اصفهان و نجف‌آباد در دست تهیه می‌باشد و شما به تمام مردم تهران بگوئید چنانچه طومار در تهران آورده شود همگى ذیل آن را امضاء نمایند.

دو نفر اخیراً که از پیش آقاى خمینى آمده بودند اظهار می‌داشتند که خمینى از دستگیرى اخیر روحانیون سخت ناراحت هستند و ما از ایشان خواهش کردیم در این مورد اعلامیه بدهند تا ما به تهران بیاوریم و چاپ کنیم، ولى آقاى خمینى در جواب گفتند که من حاضرم در ایران باشم سیلى تمام گرفتاری‌‌‌هاى مسلمانان که پیش می‌آید بخورم ولى چون فعلاً در کشور بیگانه به‌سر می‌برم صلاح نیست اعلامیه بدهم.

چون در حال حاضر کسى در قم نیست و دستگاه مایل است سنگر به دست شریعتمدارى بیافتد لذا ما باید سعى کنیم آقاى وحیدى را که ترک‌زبان است و در حوالى مسجد همت‌آباد سکونت دارد تقویت نموده و او را براى مبارزه با شریعتمدارى به قم بفرستیم، چون خیلى باسواد است و همطراز آقایان میلانى و منتظرى می‌باشد و از روحانیون طراز اول و مبارز و طرفدار آیت‌الله خمینى است.

امسال تمام دسته‌جات سینه‌زنى که در خیابان‌‌‌هاى قم به راه افتاده بودند، همگى به منزل آیت‌الله نجفى رفتند و به شریعتمدارى اعتنا نکردند و این امر موجب ناراحتى شریعتمدارى شد. شیخ گفت: معلوم است مردم خوب را از بد تشخیص می‌دهند.

قرار بود روز دوشنبه آیت‌الله محلاتى به مشهد برود نمی‌دانم چرا مسافرتش به تأخیر افتاد و به مشهد نرفت. ایشان در شیراز طرفداران بسیارى دارند و از روحانیون مبارز و عالیقدر هستند.

به قرار اطلاع، فانى اصفهانى که گویا ساکن اصفهان است نامه‌اى براى شاه نوشته و در آن خاطرنشان نموده که شما از یک طرف قرآن چاپ می‌کنید و از طرف دیگر فضلاء و روحانیون را دستگیر و به زندان می‌اندازید. شاه در جواب گفته که فضلاء حوزه علمیه قم و این روحانیون براى ما کوه آتش‌فشان هستند و باید آنها را از بین ببریم. فانى اصفهانى یکى

ناوبری کتاب