صفحه ۲۰۷

از: ساواک قمآیت‌الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص 246؛ "در مراسم تحویل سال نو، 1345 فرزندان فیضیه به پخش اعلامیه بر ضد رژیم در میان زائران حضرت معصومه(س) مبادرت کردند، که در این جریان، حجت‌الاسلام شهید محمد منتظرى دستگیر گردید. به دنبال دستگیرى ایشان آیت‌الله حسینعلى منتظرى نیز دستگیر شد، در روز دوم فروردین 45 آیت‌الله ربانى شیرازی(ره) دستگیر و همان روز منزل و کتابخانه شخصى ایشان مورد هجوم و بازرسى ساواک قرار گرفت، به طورى که به علت ایجاب رعب و وحشت همسر ایشان فرزند خود را سقط کرد. در پى بازداشت و زندانى کردن روحانیون فوق الذکر طلاب حوزة علمیه قم براى اعتراض در منزل آیت‌الله شهاب الدین مرعشى نجفى تجمع کردند، در جریان وقایع دوم فروردین45 آقایان حجج اسلام احمد جنتى و على اصغر مروارید نیز بازداشت و حجت‌الاسلام اشراقى تبعید شد. طلاب حوزة علمیه قم در اعتراض به بازداشت آیات و حجج اسلام منتظری، ربانى شیرازی، آذرى قمی، جنتی، و مروارید و تبعید حجت‌الاسلام اشراقی، نامة سرگشاده‌اى را با امضاء "مجاهدین قم" منتشر کردند و در آن پرده از جنایات رژیم شاه، و دشمنى او با روحانیت، برداشتند"، رک: همان، پی‌نوشت. تاریخ: 13245 به: مدیریت کل اداره سوم شماره: 445/ ق م

دربارة: آیت‌الله حاج سید محمدرضا گلپایگانی

بدین وسیله یک برگ فتوکپى نامه آیت‌الله خوئى که از نجف اشرف براى آقاى گلپایگانى ارسال و ضمن آن از دستگیرى جمعى از روحانیین قم اظهار تأسف نموده است جهت اطلاع به پیوست ایفاد می‌گردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم.

ترابى

آقاى صابرى خلاصه ارائه شود. 17/2

در بولتن 23245 درج و رونوشت به پرونده گلپایگانى ضمیمه گردید، بایگانى شود 25/2

ناوبری کتاب