صفحه ۲۰۴

از: ساواک قمآیت‌الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص244. تاریخ: 19245 به: مدیریت کل اداره سوم شماره:528/ ق م

درباره: ارسال نامه

بدین وسیله یک برگ فتوکپى نامه آیت‌الله گلپایگانى که براى حاج سید ابوالقاسم خوئى به نجف ارسال نموده است جهت اطلاع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم. ترابی

نامه آیت‌الله گلپایگانى به آیت‌الله خوئی

آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئى نامه‌اى از نجف به آیت‌الله گلپایگانى نوشته و ضمن آن درخواست نموده نسبت به آزادى چند نفر از روحانیون قم که در ایام عید نوروز دستگیر شده‌اند اقداماتى نماید. آیت‌الله گلپایگانى در پاسخ نوشته است: "در مورد آقایانى که در غیاب حقیر گرفتار شده‌اند اقدام شده است امید است مؤثر واقع گردد".

ارزیابى خبر

اول نامه آیت‌الله خوئى جهت آیت‌الله گلپایگانى و پاسخ گلپایگانى به نامه مزبور صحت دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

به عرض محترم می‌رساند. مرقوم شریف واصل و زیارت و چون حاکى از سلامت وجود مقدس بود موجب مسرت گردید و از ابراز عواطف و مراحم عالیه تشکر دارم. امید است در ظل توجهات حضرت ولى عصر روحى و ارواح العالمین له الفداء همواره وجود مبارک بیش از پیش منشأ برکات به عالم اسلام بوده باشد. راجع به آقایانى که اخیراً در غیاب حقیر گرفتار شده‌اند اقدام

ناوبری کتاب