صفحه ۱۹۹

از: اداره کل سومآیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج1، ص 241. تاریخ: 31145

محترماً به استحضار عالى می‌رساند: آیت‌الله سید محمدرضااصل: سید محمد حسن. گلپایگانى که از سرکار سرهنگ بدیعى رئیس سابق ساواک قم تلفنا‌ً در تاریخ 26145 تقاضا نموده هنگام عزیمت به تهران از طرف مشارالیه از حضور تیمسار ریاست ساواک استدعا نماید که چون خانواده‌ عده‌اى از متهمینى که در اوایل فروردین ماه سال جارى دستگیر شده‌اند از وضع و محل آنها بی‌اطلاع هستند و از این جهت نگرانند در صورت امکان اجازه ملاقات به خانواده متهمین داده شود و نتیجه را به وى اطلاع دهد.

نظریه: نظر به اینکه تحقیقات از چهار نفر متهمین به اسامى عبدالرحیم ربانى شیرازی، حسینعلى منتظری، محمدعلى منتظری، احمد بیگدلى آذرى همچنان ادامه دارد. لذا در حال حاضر ملاقات با این افراد به مصلحت نمی‌باشد لیکن ملاقات با پنج نفر دیگر از متهمین به علت خاتمه یافتن بازجوئى بلامانع می‌باشد. ازغندی31145 1245 محترماً به استحضار می‌رساند.1/2

ناوبری کتاب