صفحه ۱۸۶

به: مدیریت کل اداره سوم 316سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص155. تاریخ:17145 از: ساواک لرستان شماره: 230/15هـ پیرو: 91/15 ى ـ 17145

در مورخه 241244 که جهت زیارت به مشهد رفته بودم به منزل آقاى میلانى وارد شده و پس از معرفى خودم از اوضاع و احوال از ایشان سؤالاتى نمودم نامبرده اظهار داشت که ما در حال حاضر هیچ‌گونه فعالیتى نداریم فقط در دو ماه پیش مرتب در مسجد گوهرشاد اجتماعى جمع می‌شد و عده‌اى از روحانیون مردم را از وقایع روز که بین ما و دولت می‌گذشت آگاه می‌ساختند که البته چند روز بعد عده‌اى پلیس به مسجد وارد شده و باعث متفرق نمودن افراد گردیدند و از آن به بعد نیز مانع اجتماع مردم در مسجد شدند.

در مورخه 4154 که از مشهد وارد قم شدم، به مدرسه فیضیه قم رفته و با آقاى شیخ على کاظمى موموندى که یکى از افراد سرسخت مخالف دولت است ملاقات نموده و از اوضاع و احوال از ایشان سؤالاتى نمودم نامبرده اظهار داشت شب عید آقاى شیخ حسینعلى منتظرى که یکى از فضلاء حوزه علمیه قم است به علت اینکه در موقع تدریس مطالبى علیه دولت ایراد نموده وسیله مأمورین دستگیر و اضافه نمود که وى شب قبل از عید اعلامیه‌هایى چاپ و وسیله پسرش بین اهالى توزیع نموده است.

آقاى خزعلى واعظ مشهور که امسال به کرمانشاه رفته بود، در همان ایام عید در مسجد فاطمیه ضمن جلسه تفسیر حملاتى به دولت می‌نماید که البته قرار بود وسیله مأمورین دولت دستگیر شود لکن تا موقعى که بنده در قم بودم او را دستگیر نکرده بودند. ضمناً آقاى حجتى کرمانى را به طورى که شنیده‌ام به علت فعالیت‌هایی‌ که نموده بود دستگیر نموده‌اند.

به طورى که از آقایان على کاظمی، عبدالحسین کرم‌اللهی، شیخ ماشاءالله رضایى و چند نفر دیگر شنیده‌ام همیشه از جانب طلاب بدون مشورت با علماء اطلاعیه‌هایى چاپ و در شهرستان‌ها توزیع می‌گردد که البته هرقدر سعى نمودم نمونه‌اى از اعلامیه‌‌‌هاى مذکور را به دست آورم موفق نگردیدم.

اکثر طلاب قم اظهار می‌داشتند که قرار است آقاى اشراقى داماد آقاى خمینى را تبعید

ناوبری کتاب