صفحه ۱۸۴

مبارزه پیگیر و خلل ناپذیر خود ادامه می‌دهد همکارى بیشتر و دامنه‌دارترى بنمایند.

حوزه علمیه قم، هیئت حاکمه ایران را سرسخت‌ترین دشمن اسلام و ملت ایران و استقلال وترقى شناخته و دفاع از حریم مقدس اسلام و ملت ستمدیده ایران و تأمین استقلال و آزادى و رفاه و ترقى را از وظایف اولیه خود می‌داند وروى همین اصل به این مبارزه قانونی، به یارى خدا، تا روز پیروزى ادامه خواهد داد.

حوزه علمیه قم از بازداشت غیر قانونى آقایان حجة الاسلام آیت‌الله منتظری"پیش از فرا رسیدن سال 1345، ساواک قم که آیت‌الله آقاى شیخ حسینعلى منتظرى را مهمترین روحانى حوزة واقع در خط امام خمینى می‌دانست با فرزند مبارز ایشان شیخ محمدعلى منتظرى بازداشت نمود"، "آیت‌الله منتظرى در فقه و اصول از شاگردان طراز اول مرحوم آیت‌الله العظمى بروجردى بودند، و از شاگردان ممتاز امام خمینى نیز به شمار می‌رفتند. حوزة درس ایشان در قم در معقول و منقول از حوزه‌هاى پر جمعیت بود. نویسنده نیز قسمتى از شرح منظومه حکیم سبزوارى در فلسفه را خدمت معظم له درس گرفته است". على دوانی، رک: نهضت روحانیون ایران، ج5، ص 177 ـ 176. و حجة الاسلام ربانى شیرازى و نیز از دستگیرى آقازاده منتظرى و چند نفر از طلاب آزاده، سخت اظهار انزجار ونگرانى نموده و این عمل ناجوانمردانه هیئت حاکمه ایران را شدیداً تقبیح می‌کند و آزادى فورى آن دو شخصیت برجسته روحانى را خواهان است.

حوزة علمیه قم
(س ش66)

ناوبری کتاب