صفحه ۱۶۵

متن اعلامیة حوزة علمیة قم دربارة دخالت اوقاف در امور مذهبى و روحانیت اعلام خطراعلامیه‌اى که توسط شهید محمد منتظرى در حرم حضرت معصومه در تاریخ111345 پخش شد و متعاقب آن آیت‌الله منتظرى به همراه وى دستگیر شد، اسناد انقلاب اسلامی، ج4، ص 154 ـ 152.

تاریخ: اردیبهشت/1345

حوزة علمیه قم براى انجام وظیفه پاسدارى از دین، به ملت مسلمان ایران اعلام خطر می‌کند؛ خطرى که از جانب حکومت ضد دینى و ضد ملى مقدسات مذهبى و استقال و عظمت روحانیت و به دنبال آن احترام و اعتبار قرآن را سخت تهدید می‌نماید.

هیئت حاکمه به دنبال آن همه ضربه‌هاى سنگینى که در طول دو سه سال اخیر به پیکر اسلام و قرآن وارد آورد و توهین‌هاى غیرقابل جبرانى که به مراجع تقلید و معابد و مساجد و مدارس و طلاب علوم دینى نمود و در اثر مبارزات همه جانبه و فداکاری‌هاى روحانیت شریف ایران در اجراى بسیارى از منویات شوم خود شکست خورد و عقب نشینى کرد، اینک تلاش همه جابنه‌اى براى تسخیر این دژ محکم و معین و این سنگر اساسى ملت در مقابل استعمار و استبداد شروع کرده است. ملت مسلمان ایران از بلاها، رنجها، زندانها، تبعیدها، محاصره‌ها، زجرها، اعدامها و خلاصه کلیه مصیبت‌هایى که در دو سه سال اخیر از طرف هیئت حاکمه به مسلمانان مبارز و خصوصاً روحانیت شریف بالاخص مرجع عالیقدر تقلید، حضرت آیت‌الله العظمى خمینى وارد آمد اطلاع دارند. حمله مغولهاى عصر به مدرسه فیضیه قم و صحن مقدس حضرت معصومه علیها سلام و مدرسه طالبیه تبریز و قتل عام 15 خرداد هنوز قلب ملت ایران را آزرده دارد. مسلمانان ایران می‌دانند که پیشواى جهان شیعه، مرجع و ملجأ و پناه ملت ایران، حضرت آیت‌الله العظمى خمینی، یک سال و نیم است به جرم دفاع از دین و کشور و مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون منفور، از وطن آواره و در حال تبعید به سر می‌برند. شما ملت شریف ایران می‌دانید زندانهاى کشور که براى خائنین و جاسوسان و نوکران اجانب ساخته شده، هم اکنون مملو از مسلمانان پاک و غیور است و دادگاههاى نظامى فرمایشى جمعى از بهترین جوانان مسلمان را به اعدام و یا زندانهاى طویل المده محکوم می‌نماید و سازمانهاى پلیسى و به اصطلاح امنیتى بسیارى از مردان شریف و مسلمان را به زندانهاى مرگبار برازجان و بندرعباس تبعید می‌نماید.

شواهد و قرائن فراوانى نشان می‌دهد که هیئت حاکمه، خود را براى وارد آوردن ضربه‌اى سخت و سنگین به منظور تسخیر آخرین پایگاه ملت و شکستن این سد عظیم یعنى اسلام و روحانیت

ناوبری کتاب