صفحه ۱۴

ج: در آغاز هر دفتر از دفترهاى 15 گانه، سعى کرده‌ام چکیده‌اى از اسناد را به روایت درآورم تا فضاى کلى اسناد در دید خواننده قرار گیرد.

د: اسناد ساواک، شهربانى و مانند آن، نه بر اساس تاریخ وقوع، بلکه بر اساس تاریخ گزارشِ گزارش‌گران آمده است.

هـ : در ذیل اسناد ساواک توضیحات و نظراتى توسط دست‌اندرکاران این سازمان درج شده که با کد همراه است. بر اساس نوشتار مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات توضیح کدها بدین صورت است:

نظریه شنبه: نظریه منبع نفوذى ساواک (گزارشگر) است که از طریق مشاهده مستقیم یا از راههاى دیگر کسب خبر و ارایه نموده است.

نظریه یکشنبه: نظریه رهبر عملیات است که پس از گزارش منبع نفوذى آن را تأیید یا تحلیل می‌کند. رهبر عملیات مسئولیت مستقیم کنترل منبع و هدایت وى را به عهده دارد.

نظریه دوشنبه: نظریه رئیس دایره عملیات است.

نظریه سه شنبه: نظریه امنیت داخلى است و در اداره کل، رئیس بخش است.

نظریه چهارشنبه: نظریه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت منطقه و در اداره کل، رئیس اداره است.

کدهاى زیرین هم اسم رمز ساواکهاى مراکز استانها است:

1 هـ (ساواک گیلان)، 2 هـ (ساواک مازندران)، 3 هـ (ساواک آذربایجان شرقی)، 4 هـ (ساواک آذربایجـان غربـی)، 5 هـ (سـاواک کرمانشـاه)، 6 هـ (سـاواک خوزستـان)، 7 هـ (ساواک فـارس)، 8 هـ (ساواک کرمان)، 9 هـ (ساواک خراسان)، 10 هـ (ساواک اصفهان)، 11 هـ (ساواک سیستان و بلوچستان)، 12هـ (ساواک کردستان)، 13 هـ (ساواک همدان)، 14 هـ (ساواک سمنان)، 15هـ (ساواک لرستان)، 16 هـ (ساواک بوشهر)، 17 هـ (ساواک هرمزگان)، 18 هـ (ساواک کهکیلویه و بویر احمد)، 19 هـ (ساواک چهارمحال و بختیاری)، 20 هـ (ساواک تهران)، 21 هـ (ساواک قم)، 22 هـ (ساواک اراک)، 23 هـ (ساوک قزوین)، 24 هـ (ساواک ایلام)، 25 هـ (ساواک زنجان)، 26 هـ (ساواک یزد)، بوده‌اند.

در پایان از خداى منّان می‌خواهم این اثر و تلاش ناچیز را پذیرا باشد و در طیّ طریق خدمت به تاریخ بر توفیقاتم بیفزاید و اگر قصورى کرده‌ام خود راهنمایم باشد و از خوانندگان هم انتظار دارم خطاهاى احتمالى را به من گوشزد نمایند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خرداد 1378 مجتبى لطفی (

ناوبری کتاب