صفحه ۱۳۶

گیرنده: ریاست ساواک قمسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص146. تاریخ: 291244 فرستنده: اداره کل سوم شماره: 64450/316

در ساعت 21 روز 231244 على حجتى کرمانی، جنتى اصفهانی، ربانى شیرازی، احمد آذرى و منتظرى اصفهانى در منزل میرزا على مشکینى جلسه‌اى تشکیل داده و تصمیماتى به شرح ذیل اتخاذ نموده‌اند. این جلسه در اعتراض به تبعید امام و در همین راستا تعطیلى حوزه، تشکیل شد. تفصیل این جلسه از زبان آیت‌الله منتظری، س ش27؛ مرحوم آقاى فاضل لنکرانى می‌گوید: "از کوچة آقاى شریعتمدارى که بیرون آمدیم، به آقاى منتظرى گفتم که شما آماده شو براى زندان. ایشان گفتند به چه مناسبت؟ گفتم که من نتیجة جلسة امشب را این می‌بینم. گفتند براى چه؟ گفتم حالا بعد می‌بینید. من نتیجه این جلسه را دیدم که شما به زندان می‌روید. . . صبح فرداى آن روز، آقاى منتظرى را براى اولین بار گرفتند و به زندان بردند. زندان آقاى منتظرى از همان لحظه شروع شد، ما هم که دیدیم در درجه دوم یا سوم نوبت ماست از قم خارج شده و 2 ماه مخفیانه در تهران بودیم تا از زندان نجات پیدا کنیم" (جامعة مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ج 1، ص 226 به نقل از مجله پیام انقلاب، ش91)؛ سید حمید روحانى می‌نویسد: "اساتید و فضلاى مجاهد حوزه علمیه قم نشستى در منزل آیت‌الله آقاى منتظرى تشکیل داده پس از گفتگو و رایزنى بر آن شدند که به عنوان اعتراض به تبعید قائد بزرگ درس‌هاى حوزه را براى یک مدت یک هفته تعطیل کرده دست به اعتصاب بزنند و طى اعلامیه‌هاى این اعتصاب وعلت آن را به اطلاع عموم مردم ایران رسانیده. . . "، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج1، ص 893 ـ 892.

1ـ براى مراجعت خمینى اعلامیه‌هایى در ایام عید چاپ در قم و تهران و سایر شهرستان‌ها پخش نمایند.

2ـ مراجعه دسته‌جمعى به منزل روحانیون طراز اول و تقاضا از آنان جهت اخذ تصمیمات شدیدترى به منظور اعاده خمینى به قم.

3ـ چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردید تصمیمات شدیدترى از قبیل تهدید و ارعاب و حتى ترور گرفته شود.

تیمسار ریاست ساواک مقرر فرمودند، ابلاغ گردد. "رئیس ساواک با این فعالیت‌‌‌هاى شدید که در منطقه او انجام می‌شود، جلساتى که تشکیل می‌گردد، پول تقسیم می‌شود، تصمیمات شدید گرفته می‌شود. خواب است و هیچ‌گونه عملى انجام نمی‌دهد."

ناوبری کتاب