صفحه ۱۳۵

متن جواب حضرت آیة الله العظمى آقاى خمینى به نامة یکى از افاضل حوزه علمیه قم ]آیت‌الله منتظری[نهضت امام خمینی، ج2، ص172. "مخاطب نامه امام خمینى آیت‌الله منتظرى است که نگرانى خود را از این جهت که ممکن است به علت تبعید ایشان تزلزلى در قم به وجود آید ابراز داشته است"، رک: همان.

بسم الله الرحمن الرحیم

بعرض عالى میرساند مرقوم شریف که حاکى از سلامت مزاج محترم بود موجب تشکر گردید سلامت و توفیق جنابعالى را خواستار است حالت اینجانب بحمدالله بد نیست لکن براى حوزه علمیه قم نگران هستم خوف آنست که اگر غیبت اینجانب طولانى شود آقایان فضلاء تزلزلى پیدا کنند از خداوند اصلاح امور را خواستارم جنابعالى بحضرات افاضل ایدهم الله تعالى تذکر دهید که اینجانب کمال میل دارم که در بین آنها باشم و در شادى و غم آنها شریک باشم فضلاء و اعلام قم که حقاً وفادارى خود را اثبات فرمودند مایه امید اینجانب میباشند و چشم من بوجود آنها روشن است در اول وقت رفع منع، بخواست خداوند تعالى خود را در بین آنها خواهم دید. مطلب دیگر که لازم است جنابعالى بهر وسیله که صلاح میدانید ابلاغ فرمائید در قم و تهران و جاهاى دیگر، قضیه عدم وصول تلگرافات است از ایران روز اول و دوم ورود، مقدارى تلگراف واصل شد الا نادرى که یا آدرس مجهول بود یا امضاء معلوم نبود پس از آن ناگهان نامه و تلگراف قطع شد و معلوم شد جلوگیرى شده است از بعضى شهرستانها هم خبر منع رسید ممکن است منظور آنها این باشد که ایجاد نگرانى نمایند جنابعالى و سایر موالى محترم این نکته را تذکر دهید و ابلاغ فرمائید که تلگراف اگر نرسید باین سبب بوده. مطالبى که مرقوم شده بود ملاحظه شد از خداوند تعالى توفیق اعتصام در امور را خواهانم از جنابعالى و سایر آقایان ملتمس دعاى خیر براى حسن عاقبت هستم صورت تلگرافى که فرستاده بودید ملاحظه شد لکن اصلش نرسیده از آقایان مدرسین و فضلاء متشکرم و توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالى خواستارم. والسلام علیکم

روح الله الموسوى الخمینى
(س ش49[

ناوبری کتاب