صفحه ۱۲۹

شهربانى همدان
تاریخ:28944سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 9، ص273. شماره:4759/هـ

از: شهربانی‌هاى همدان وتوابع

به: تیمسار ریاست گروه اطلاعاتى شهربانى کل کشور

موضوع: نامة سرگشادة جمعى از حجج اسلام و فضلاء حوزه علمیة قم مورخه 30844

طبق اطلاع، اعلامیه فوق الذکر به عنوان جناب آقاى نخست وزیر و دیوان عالى کشور از طرف حوزه علمیه قم چاپ و براى عده معدودى از معممین ارسال شده که یک برگ آن در مدرسه علمیه آقاى آخوند به دیوار الصاق گردیده بود، فوراً به نحو مقتضى ضبط و رونوشت آن را جهت اطلاع به پیوست ایفاد می‌دارد.

سرپرست شهربانى همدان و توابع

سرهنگ تدین

گیرنده: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت فرماندارى کل همدان به پیوست رونوشت اعلامیه منظور جهت اطلاع. نامه سرگشاده جمعى از حجج اسلام و فضلاء حوزه علمیه قم به نخست‌وزیر رونوشت دیوان عالى کشور

تاریخ: 30844
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقاى نخست‌وزیر بیش از یک سال است که پیشواى عالیقدر و مرجع تقلید شیعه حضرت آیت‌الله ‌العظمى آقاى خمینى ادام‌الله ‌ظله، برخلاف قانون در زندان استعمار (ترکیه) تحت نظر و سپس در عراق به طور تبعید به‌ سر می‌برند. در طى این مدت مردم ایران به‌ویژه حوزة

ناوبری کتاب