صفحه ۱۲۴

گزارش
تاریخ: 4944سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج3، ص 270.

به عرض می‌رساند در مدرسه فیضیة قم اعلامیه بزرگ چاپى که امضاء طرفداران حق و حقیقت را دارد و در آن از خمینى و دکتر سحابى و سید محمود طالقانى و مهندس بازرگان تمجید شده و از دولت انتقاد شدیدى به عمل آمده به شیشه‌هاى کتابخانه و مسجد الصاق نموده‌اند و اعلامیه‌هاى چاپى جداگانه‌اى که از طرف طلاب آذربایجانى مقیم قم ـ طلاب مازندرانى مقیم قم ـ با امضاء طلاب است الصاق و در آن خواستار مراجعت خمینى به قم شده‌اند و عکس بسیار بزرگى از خمینى به مدرسة فیضیة قم نصب و ذیل آن به خط درشت نوشته شده مرجع عالیقدر شیعه و چون زوار قم دیدارى از مدرسه فیضیه می‌کنند انعکاس آن در شهرستانها و دهات منعکس می‌شود البته امضاء طلاب حوزه قم از طرف شیخ على اصغر مروارید و طاهرى و طلاب گیلانى از طرف فیض و طلاب اصفهانى مقیم قم از طرف شیخ اسدالله روح‌الهى و مدرسه حجتیه و شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى و طلاب آذربایجانى قم از طرف شیخ على مشکینى به عمل آمده است. ناخوانا این عده امضاء گرفته‌اند از طلاب و اگر طلبه‌اى خواست ذیل اعلامیه‌ها را امضاء نکند فورى متهم می‌شود که سازمان امنیتى است و حقوق و مقررى او در حوزه قطع می‌شود.

دایره 6 س ف 87

به شهربانى قم نوشته شود در این مورد تحقیق و اقدام نمایید.

7944

651ـ9ـ57 عیناً به عرض می‌رساند. 4944

ناوبری کتاب