صفحه ۱۱۹

نامة فضلا و محصلان حوزه علمیة قم به امام خمینى در پى انتقال ایشان از ترکیه به نجف اشرفآیت الله متنظری، خاطرات، ج2، ص805. از: قم تاریخ: 18744 به: نجف شماره 178 محضر مقدس آیت‌الله العظمى آقاى خمینی، دامت برکاته.

گرچه انتقال حضرت عالى از ترکیه به عراق از این جهت که محیط مناسب‌ترى است مایه خوشوقتى است، ولى ادامه محرومیت ملت ایران و مخصوصاً حوزه علمیه قم از افاضات آن مرجع عظیم الشأن موجب افسردگى شدید عموم است. امیدواریم در آینده نزدیک با مراجعت حضرتعالى به قم مردم ایران از نعمت رهبری‌‌‌هاى ارزنده آن زعیم عالیقدر که موجب مصالح عالیه عموم اسلام و مسلمین است بهره‌مند گردند.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ الاحقر محمد شاه آبادى ـ حسینعلى منتظرى ـ ناصر مکارم شیرازى ـ سید محمد باقر ابطحى ـ ربانى شیرازى ـ سید مصطفى علم‌الهدى ـ عبدالعظیم محصلی‌ـ حسین نورى ـ على پناه اشتهاردى ـ حسین المظاهرى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ سید یوسف تبریزى ـ على المشکینى ـ ابراهیم امینى ـ جعفر اعتمادى ـ على قدوسى ـ حقیر پایانى اردبیلى ـ سید موسى شبیرى ـ زنجانى ـ اکبر‌ ‌هاشمى ـ مصطفى اعتمادى ـ یحیى انصارى شیرازى ـ محمد محمدى گیلانى ـ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى ـ الاحقر سید مهدى حسین لاجوردى ـ محمد مفتح ـ سید محمدرضا سعیدى ـ ‌‌هاشم تقدیرى ـ ابوالقاسم محجوب ـ احمد آذرى ـ محمد موحدى لنکرانى ـ محمدحسین مسجد جامعى ـ محمد على گرامى قمى ـ محمدرضا توسلى ـ احمد جنتی.

ناوبری کتاب