صفحه ۱۱۷

هست که ملاحظه می‌فرمایید. از اقدامى که بنا بود طى گردد تا به حال هیچ‌گونه اطلاعى ندارم. فوراً مطلعم فرمایید. جناب ابوى معظم و اخوى و دوستان را سلام برسانید. البته از تشریک مساعى با آقایان دریغ نمی‌فرمایید و ان‌شاءالله وظیفه شرعى خود را تشخیص می‌دهید که بیش از پیش فعالیت کنید.

ارادتمند
30644

نامه پس از قرائت پاره شود. همیشه رویه من و شما همین باشد.

مشهد ـ سراى مینو جناب آقاى محمدرضا ارباب (س ش40)

ناوبری کتاب