صفحه ۱۰۶

تاریخ: 111243
شماره: 26324

از: ساواک استان مرکزسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص69.

طبق گزارش ساواک قم، در تاریخ 61243 اطلاع می‌رسد که طلاب قصد دارند در روز‌‌هاى 7 و 8 اسفند که مصادف با رحلت امام جعفرصادق(ع) و جریان مدرسه فیضیه و مسجد امام می‌باشد، مجلسى ترتیب دهند. چون امکان داشت مطالب سیاسى در این جلسات گفته شود و تظاهراتى صورت گیرد کمیسیون امنیت تشکیل و تصمیماتى اتخاذ گردیده است که مراتب تلفناً به اداره کل سوم و دفتر ویژه اطلاع داده شد.

از ساعت 1800 مورخه 71243 درب‌‌‌هاى مسجد امام بسته شد. طلاب در مسجد بالاسر مجاور حرم اجتماع و نوحه‌خوانى و مصیبت را شروع کردند. در فاصله نوحه‌خوانى یکى از طلاب اظهار داشت به سلامتى خمینى صلوات بفرستید. لکن سایرین او را منع نمودند و با اینکه چند مرتبه حرف خود را به تناوب تکرار کرد کسى صلوات نفرستاد. این جلسه در ساعت 1930 بدون برخوردى خاتمه یافت و جمعیت که در حدود دوهزار نفر بودندمتفرق شدند. سپس تعدادى از طلاب در حدود 500 نفر به صورت اجتماع از مسجد بالاسر وارد صحن کهنه و بعد از آن داخل صحن نو شدند و هنگام خروج دسته‌جمعى و پیاپى شعار (عزیز ما خمینی) می‌دادند و به طرف مدرسه فیضیه حرکت کردند در جلو میدان صحن اجتماع نمودند. معلوم نبود که قصد رفتن به مدرسه فیضیه را دارند یا حرکت در خیابان آستانه را به صورت دمونستراسیون. در این موقع یک دسته تراکت‌هایى از کوچه به هوا پرتاب کردد که بلافاصله چهار عدد گاز اشک‌آور از طرف مأمورین انتظامى بین آنها انداخته شد که جمعیت بلافاصله متفرق شدند و عده‌اى داخل مدرسه فیضیه شده و آرامش برقرار گردید. مأمورین تا ساعت 2200 در میدان صحن آماده بودند.

در مورخه 81243 به مناسبت وفات امام جعفرصادق(ع) در منازل آقایان شریعتمداری، گلپایگانی، نجفى مراسم عزادارى برقرار بود لکن به جز ذکر مصیبت مطالب دیگرى عنوان نشده. غروب روز مزبور طلاب در مدرسه فیضیه اجتماع کردند و واعظى به نام سید عبدالرسول موسوى تهرانى به منبر رفته و مطالبى درباره زدوخورد در مدرسه فیضیه اظهار داشت لکن از نصب بلندگو و ورود اشخاص متفرقه به مدرسه مزبور جلوگیرى به عمل آمد. سپس عده‌اى از طلاب به مسجد بالاسر رفتند و پس از دعاى توسل قصد داشتند براى خمینى شعار

ناوبری کتاب