صفحه ۱۰۴

متن نامة جمعى از علما و محصلان اصفهانى حوزة علمیه قم به امیرعباس هویدا ـ نخست وزیر ـ در اعتراض به ادامة تبعید اماماسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص136.

تاریخ: 26121343
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقاى هویدا نخست وزیر رونوشت: دیوان عالى کشور

دیر زمانى است که هیئت حاکمه ایران در این مملکت مذهبی، دست به عملیاتى زده که مخالف قوانین مقدسة اسلام می‌باشد و روز به روز ملت را نسبت به هیئت حاکمه خشمگین‌تر و فاصلة عمیقى بین ملت و دولت ایجاد نموده است، در صورتى که دولت و ملت مسلمان باید اعتماد کامل و اطمینان نسبت به یکدیگر در رفع نواقص اجتماعى و بالا بردن سطح اقتصادیات و منویات کشور در سایة تعالیم عالیه اسلام بکوشند، و دولت به جاى حرف و تبلیغات بی‌اساس عملاً خدمتگزار مردم باشد، و هزینة کار‌‌هاى بی‌فایده و سازمان‌‌هاى وسیعى را که جز زجر و شکنجه ملت و ایجاد حس بدبینى و یأس در آنها نتیجه‌اى ندارد، صرف ضروریات کشور و امور عام المنفعه ملت نماید.

در این مدت، علماى اعلام و مراجع و آیات عظام بخصوص مرجع تقلید شیعه حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله العالى آنچه لازمة خیرخواهى و نصیحت بود تذکر دادند. متأسفانه دولت به جاى اینکه رویة خشونت آمیز خود را تغییر دهد، حضرت معظم را که یکى از مراجع مسلم تقلید است و مصونیت قانونى دارند به جرم دفاع از حریم قرآن و اسلام و حمایت از استقلال کشور و اعتراض به مصونیت مستشاران نظامى آمریکا به خارج از کشور تبعید کرد، و بسیارى از علما و مبلغین اسلامى و اساتید دانشگاه و دانشجویان و تجار و اصناف مختلفه ازمتدینین را به جرم پشتیبانى از علماى اعلام و دفاع از حریم مقدس قرآن به سیه چال‌‌هاى زندان انداخت.

جناب آقاى هویدا

در دنیاى امروز که حتى ملل نیم وحشى بند‌‌هاى استعمار را پاره می‌کنند و از هر گوشة دنیا نغمه و ترانه‌‌‌هاى آزادى به گوش می‌رسد، با زجر و فشار نمی‌شود مملکت را اداره کرد، انتظار می‌رود دولت جناب عالى به احساسات پاک و گرم مردم توجه کرده و به اصول آزادى و قوانین مسلمة اسلام احترام و با الغاى تصویب نامه‌‌‌هاى ضد دینى و ارجاع زعیم عالیقدر،

ناوبری کتاب