صفحه ۶۹

تبیینی مقبول برای خطاب های "قل" در قرآن

سخن آقای دکتر:

نویسنده محترم در ادامه نوشته اند:

""قل"های قرآن هم قصه روشنی دارد. این از فنون سخن گفتن است که گوینده گاه به خود خطاب می‎کند، در حالی که مخاطب او به واقع دیگرانند. باز هم مولانا جلال الدین نمونه خوبی به دست می‎دهد وقتی در خطاب به خود می‎گوید:

هین بگو که ناطقه جو می‎کند ____ تا به قرنی بعد ما آبی رسد گرچه هر قرنی سخن آری بود ____ لیک گفت سالفان یاری بود...

یا در غزل های شمس:

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود ____ بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود

و امثال آن. و این چه فرقی دارد با (قل هو الله احد) یا (قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم) (آل عمران، 64) یا (قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن) (اسرا، 110)؟."

سپس ایشان با اشاره به آیه شریفه: (ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک) (یونس، 94) می‎پرسند:

"آیا پیامبر در پیامبریش شک داشت ؟ ارتدکسی اسلامی که چنین

ناوبری کتاب