صفحه ۵۳

دو: آیا این کشف به هرگونه که باشد از طریق خود پیامبر(ص) انجام می‎گیرد و اوست که فاعل وحی و القاء کننده آن است، یا اینکه غیر از او یک مبدأ غیبی اعم از حق تعالی یا فرشته وحی، فاعل کشف است و پیامبر(ص) تنها ایفاگر نقش قابلی و پذیرنده وحی می‎باشد؟

پیرامون امر دوم پس از این به مناسبت ادعایی که نویسنده محترم دارند، سخن گفته خواهد شد؛ و اما درباره امر اول قبل از هرچیز نقل کلمات متخصصین دو فن عرفان و حکمت که نویسنده محترم نیز کلام خود را به آنها مستند کرده اند، مطلوب بلکه لازم به نظر می‎آید.

نقل سخنان برخی از متخصصان فن عرفان و حکمت درباره انواع کشف

برخی از آنان گفته اند:

"هو (الکشف) معنوی و صوری، و اعنی بالصوری مایحصل فی عالم المثال من طریق الحواس الخمس؛ و ذلک اما ان یکون علی طریق المشاهدة کرؤیة المکاشف صور الارواح المتجسدة والانوار الروحانیة، و اما ان یکون علی طریق السماع کسماع النبی (ص) الوحی النازل علیه کلاما منظوما او مثل صلصلة الجرس و... ؛ و هذه المکاشفات قلما تقع مجردة عن الاطلاع علی المعانی الغیبیة بل اکثرها یتضمن المکاشفات المعنویة، فیکون اعلی مرتبة واکثر یقینا، لجمعها بین الصورة والمعنی... . و اما الکشف المعنوی المجرد من صور الحقایق، الحاصل

ناوبری کتاب