صفحه ۴۷

از این روایات و نظایر آنها استفاده می‎شود که قالب گیری و صورت بخشی معنایی که وحی می‎شود از سوی پیامبراکرم (ص) نیست بلکه همانند خود معنا از طریق مبدأ غیبی می‎باشد. مولد و فاعل دانستن پیامبر(ص) برای وحی علاوه بر اینکه محذور عقلی اجتماع نقیضین را - که به آن اشاره شد - دارد محذور دیگری را در مقام پیروی و عمل و هدف از وحی دارد؛ زیرا آن فرض، از قداست و علو رتبه وحی می‎کاهد و تعبد به آن را ضعیف می‎نماید. چرا که پیامبر(ص) هر چند به مقام "قاب قوسین او ادنی" رسیده است ولی به مقام اطلاق حق تعالی و رتبه وجود غیرمتناهی او نرسیده و نخواهد رسید و طبعا وحی مستند به او هم بر این اساس قداست و نزاهت و علو رتبت وحی مستند به حق مطلق و غیرمتناهی تبارک و تعالی را نخواهد داشت؛ و از این رو بود که اصحاب پیامبراکرم (ص) در برخی موارد از او سؤال می‎کردند که آنچه شما در این مورد می‎گویید سخن خدا و وحی است یا سخن خود شما، و اگر معلوم می‎شد سخن خدا و وحی است بی چون و چرا می‎پذیرفتند، و چنانچه بدین گونه نبود میدان را برای اعمال نظر خودشان باز می‎دیدند.

ان شاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمة الله
‏1387/1/31 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب