صفحه ۱۹۱

وسیله آن متقین را بشارت دهی"؛ و (... و قد آتیناک من لدنا ذکرا ‏ من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامة وزرا) سوره طه، آیات 99 و 100. "همانا به تو ذکری را از نزد خود دادیم. هرکس از آن روبرگرداند روز قیامت وزری را با خود حمل می‎کند".

6 - (و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث) سوره اسراء، آیه 106. "و قرآنی که ما آن را باز کرده (و به تفصیل در آورده) تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی". قرآنی که خداوند می‎فرماید ما آن را باز کردیم همان قرآنی است که باید پیامبر(ص) آن را با درنگ بر مردم بخواند و آن همین قرآن ملفوظ است.

7 - (و اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک) سوره کهف، آیه 28. "آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن". تلاوت خواندن پی درپی و با تأنی است که امری تدریجی و مربوط به امور تدریجی مانند الفاظ می‎باشد.

8 - (والذین یؤمنون بما انزل الیک ...) .سوره بقره، آیه 4. در این آیه در وصف متقیان می‎فرماید آنان "کسانی هستند که به آنچه به تو نازل شده است ایمان می‎آورند". آشکار است آنچه به پیامبر(ص) نازل شده و آنها به آن ایمان می‎آورند تنها معانی قرآن نیست بلکه الفاظی است که حاوی معنا می‎باشد؛ چون معنا بدون واسطه الفاظ و عبارات چگونه به آنان منتقل می‎گردد تا آنان بتوانند به آن ایمان بیاورند؟

ناوبری کتاب