صفحه ۱۶

معصوم حق تعالی (ع) واقع گردد و رشته آن با خامه اهل تحقیق امتداد یابد.

ضمن قدردانی از دانشمند محترم حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ احمدرضا اسدی اصفهانی دامت افاضاته که در تحقیق و تنظیم این مجموعه همکاری قابل توجهی نمودند، و نیز تشکر از دیگر دوستان گرانقدری که در تهیه آن زحماتی را بر خویش هموار ساختند، توفیق بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

اول آذرماه 1387 برابر با 22 ذی القعده 1429
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب