صفحه ۱۳

مقدمه:

( بسم الله الرحمن الرحیم)
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بر اهل دانش پوشیده نیست که وحی همپای نبوت بلکه یکی از ملزومات آن است و تا زمانی که از جانب حق تعالی به کسی وحی نشود او به مقام پیامبری نخواهد رسید، و به وزان همان برهانی هم که نبوت و وجود دین الهی ضرورت می‎یابد وجود وحی لازم می‎باشد. بنابراین، مسأله وحی یکی از پایه های اولیه دین و مسائل اساسی شناخت و معرفت دینی است که باید به عنوان یکی از اصول اعتقادی به آن نگریسته شده و مورد تحلیل و تحقیق جدی قرار گیرد؛ به ویژه اینکه در مذهب تشیع از سوی اولیای معصوم آن (ع) بر وحی قرآنی تأکید به سزا شده و قرآن کریم عمده ترین میزان برای شناسایی حدیث صحیح از حدیث غیر معتبر به شمار رفته است. قرآن، کلام خدا و "کتاب الله" است که نبی اکرم (ص) بر حسب

ناوبری کتاب