صفحه ۱۲

رتبت علمی و اخلاقی آیت الله العظمی منتظری هم تجلیل کرده بودند، و در پی آن و در ضمن همان جواب، اشکالاتی را نیز متوجه نقدهای معظم له در پاسخ اول داشتند. پس از آن از فقیه عالیقدر خواسته شد تا نظر خود را نسبت به ایرادها و اشکالات مجدد مطروحه ابراز دارند و حضرت ایشان هم در اجابت این خواسته و در راستای پاسخ اول و تکمیل آن پاسخی نسبتا مفصل تر ارائه نمودند.

و اینک مجموعه ای که به عنوان یک کتاب ملاحظه می‎فرمایید متن کامل دو پاسخ ایشان در این زمینه است؛ و به علت اینکه محور بحث در این کتاب، بیشتر همان صورت و قالب وحی است که "صفیر" و بانگ حاکی از معنا و مضمون وحی می‎باشد و قهرا در جولانگاه چنین بحثی هم دو طرف اساسی وحی یعنی حق تعالی که مبدأ آغازین وحی است و نیز پیامبراکرم (ص) که "سفیر" و فرستاده اوست، مورد نظر قرار گرفته اند، این کتاب به "سفیر حق و صفیر وحی" نام گرفته است. امید است مورد قبول حضرت احدیت واقع شود.

والسلام علی عبادالله الصالحین
دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری
(بخش پاسخ به پرسشهای دینی)

ناوبری کتاب