صفحه ۹

آشنایی با عقاید و اصول دین

ضرورت انتخاب دین:

"دین" برنامه ای است برای زندگی بهتر و به منظور رسیدن به اهدافی که بر اساس نوعی جهان بینی و اعتقاد به آن برگزیده می‎شود. سعادتمند کسی است که با آگاهی و ایمان به حقایق هستی، بهترین روش و والاترین هدف را درزندگی خود داشته و دارای اخلاق خوب و پسندیده باشد، کارهای نیک را انجام دهد، و در زندگی پرفراز و نشیب ازقلبی مطمئن و دلی نیرومند و آرام برخوردار باشد.

دین اسلام بی گمان کاملترین برنامه را برای هدایت انسان به ارمغان آورده، او را با حقایق جهان هستی و هدف خلقت آشنا نموده، با دستورهای عملی و اخلاقی خود وی را در رسیدن به این هدف یاری کرده است.

از این رو اگر ما به دین اسلام پایبند باشیم و از دستورهای خدا و پیامبرش پیروی کنیم، در حقیقت در زندگی برنامه ای صحیح برای خود قرار داده و هدفی روشن را دنبال نموده ایم، و سرانجام خود را با اخلاق پسندیده و کارهای نیک به خوشبختی در دنیا و سعادت در زندگی جاوید آخرت رسانده ایم.

گرویدن به دین و ایمان به خدا قویترین تکیه گاهی است که در مشکلات و بحرانهای فردی و اجتماعی انسان را یاری می‎کند، و هراس و دلهره را از دل می‎زداید و اعتماد به نفس را در انسان تقویت نموده، زبونی و حقارت در برابردیگران را از وی دور می‎سازد،

ناوبری کتاب