صفحه ۶۲۸

نماید، اگر چیزی را طلب نمود جواب مثبت دهد، با خوشروئی به او انعام دهد، در پیدا نمودن گمشده اش او را راهنمایی نماید، سلام او را جواب دهد، هنگامی که عطسه کرد بگوید: "یرحمک الله" ، با خوبی و محبت با او صحبت کند، با دوستان او دوستی نماید، اگر خواست به دیگری ظلمی کند او را بازدارد و اگر به او ظلمی شده او را یاری نماید تا حقش را بگیرد، در طوفان حوادث او را تنهانگذارد، قسم او را تصدیق کند (نگوید دروغ است)، آنچه را برای خود می‎خواهد برای او نیز بخواهد و هرچه را برای خود ناخوشایند دارد برای او نیز نخواهد". سپس فرمود: "هرگاه کسی در ادای حقی از حقوق برادر مسلمان خودکوتاهی کند، روز قیامت از او مطالبه می‎شود و باید آن را ادا نماید".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 122 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 24. و در روایت دیگری آمده است که حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: "هرکس حق مومنی را حبس کند و به اونرساند خداوند روز قیامت او را روی دو پایش پانصد سال نگه می‎دارد تا اینکه عرق یا خون او جاری می‎شود، و نداکننده ای از طرف خداوند ندا می‎کند: این شخص ستمکاری است که حق خداوند را حبس نموده است، و پس از آن چهل روز ملامت می‎شود، سپس امر می‎شود او را در آتش افکنند".اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب (من منع مومنا سیئا)، حدیث 2. و نیز آن حضرت در روایت دیگری می‎فرمایند:"خداوند به چیزی بهتر از ادای حق مومن عبادت نشده است".اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب (حق المومن علی اخیه)، حدیث 4.

حقوق ملتها نسبت به یکدیگر

بر اساس مفاد آیه شریفه "لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"نساء (4): 141، ( هرگز خداوند سلطه ای برای کافران نسبت به مومنین قرار نداده است) . و نیز روایت: "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه"وسائل الشیعه، کتاب الفرائض و المواریث، باب 17 از ابواب (موانع الارث)، حدیث 11. (اسلام بلند مرتبه است و هیچ چیز بر آن برتری ندارد). اسلام و امت اسلامی هیچ گاه نباید تحت سیطره و قدرت معنوی یا مادی کفار قرار گیرند، و تحقق این حکم در زمان حاضر و در صحنه بین الملل بخصوص در مجامع جهانی هرچند با مشکلات زیادی مواجه می‎باشد، ولی آحادمسلمانان موظف هستند در تحقق آن بکوشند.

همان گونه که مسلمانان با زبانها و رنگها و نژادهای گوناگون در برابر کفار یک امت واحده می‎باشند، کفار نیز از هر فرقه و جمعیتی باشند اهل یک آیین به حساب می‎آیند، هرچند تحت حاکمیت اسلام زندگی نمایند. و هریک از دولتها وملتهای کفر دارای حقی هستند که بر اساس

ناوبری کتاب