صفحه ۶۱۸

متعال می‎باشد. از این رو آن بزرگواران حق بزرگی بر مسلمانان دارند، پس:

اولا - سجایای اخلاقی و فضائل روحی و سیره عملی آنان (ع) باید توسط مسلمانان در حد امکان شناخته شود.

ثانیا - راه فکری و عملی آنان (ع) در مقام اندیشه و عمل و در روابط فردی و اجتماعی مسلمانان به عنوان بهترین الگوی اسلام و مطمئن ترین راه فهم و تحقق معارف اصیل قرآنی مورد انتخاب قرار گیرد.

در این صورت است که مطابق حدیث "ثقلین" به فرموده پیامبر اکرم (ص) امت اسلام برای همیشه از ضلالت وگمراهی مصون و محفوظ خواهد ماند. ناگفته نماند که حقوق معصومین (ع) بر افراد جامعه و مسلمانان دامنه وسیعی دارد که به برخی از آنها در قرآن و سنت اشاره شده است، یکی از این حقوق پرداخت خمس و واجبات مالی دیگراست تا بدین وسیله امام (ع) یا حاکم جامع الشرایط بتواند کمبودها و خللهای موجود در اجتماع را جبران نموده وجامعه را به سوی ترقی و تکامل سوق دهد.

ج - حق فرائض و واجبات مهم الهی، از جمله:

1 - "حق نماز" این است که بدانی در نماز بر خدا وارد می‎شوی، پس باید همچون بنده کوچک و ذلیل، ترسان وامیدوار باشی و در برابر او تواضع نمایی، و با آرامش و وقار در برابر او بایستی و دل را متوجه او کنی، و آداب و حدودنماز را کاملا رعایت نمایی.

2 - "حق حج" این است که بدانی بر خدا وارد می‎شوی و از گناهان خود فرار کرده ای، و قبول توبه تو وابسته به آن می‎باشد.

3 - "حق روزه" این است که بدانی روزه حجابی است که خداوند بر زبان و گوش و چشم و شکم و فرج تو زده است تاتو را از آتش جهنم بپوشاند.

4 - "حق صدقه" این است که بدانی صدقه در دنیا بلاها و امراض، و در آخرت آتش را از تو دفع خواهد نمود.

5 - "حق قربانی" این است که آن را برای خدا انجام دهی نه برای خلق خدا، و هدفی جز تحصیل رحمت خدا و نجات خود در قیامت نداشته باشی.

حق انسان بر خود

حق هر انسان بر خودش این است که:

اولا - خود را از هر خطر و ضرر مادی یا معنوی حفظ کند، بنابراین حق ندارد اقدام به خودکشی و

ناوبری کتاب