صفحه ۶۱۷

از جمله حقوقی که بر اساس حق خداوند بر انسان مطرح می‎شود حق قرآن و حق پیامبراکرم (ص) و معصومین (ع) ونیز حق فرائض و واجبات مهم الهی می‎باشد:

الف - حق قرآن: "قرآن" حق بزرگی بر مسلمانان دارد، مطابق روایتی که از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده آن حضرت فرموده اند: "قرآن عهد نامه ای است میان خدا و مردم، و سزاوار است که مسلمان هر روز این عهدنامه را موردتوجه قرار دهد و (حداقل) پنجاه آیه از آن را قرائت نماید".اصول کافی، کتاب فضل القرآن، باب (فی قرائته)، حدیث 1. بر اساس این حق است که مسلمانان نسبت به خواندن وفهمیدن قرآن کریم و نیز عمل کردن به آن وظیفه سنگینی دارند، و سهل انگاری آنان در انجام این وظیفه چنانچه موجب سستی عقاید و بی توجهی به احکام الهی گردد حرام خواهد بود. و بر حسب مضامین روایات دیگر درجات بهشت مطابق با مقدار خواندن (و عمل کردن به) قرآن در کتاب شریف کافی آمده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "همانا سزاوار ترین خواهد بود. مردم به فروتنی و انجام نماز و روزه در نهان وعیان - بی گمان - حامل قرآن می‎باشد". آنگاه با صدای بلند فرمودند: "ای کسی که قرآن را با خود داری ! به واسطه قرآن راه تواضع و فروتنی را پیشه خود ساز تا خداوند تو را عزیز و سر بلند نماید، و مبادا قرآن را وسیله فخر و مباهات خودقرار دهی که ذلیل خواهی شد... به هر کس که قرآن داده شود و خیال کند به کسی از مردم چیزی بهتر از آن داده شده، همانا بزرگ شمرده آنچه را خداوند کوچک دانسته و کوچک شمرده آنچه را که خداوند بزرگ دانسته است".اصول کافی، کتاب فضل القرآن، باب (فضل حامل القرآن)، حدیث 5.

ب - حق پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع): "نبوت" و "امامت" دو نعمت بزرگ معنوی است که خداوند بر بندگان خودمنت نهاده و جهت ساختن انسان و رسیدن او به کمال انسانی قرار پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) نقش عظیمی در استقرار خداپرستی و توحید و داده است. عدالت و نشر فضائل انسانی و ارزشهای الهی در جامعه داشته اند، اگر آن بزرگواران نبودند یقینا جاهلیت ریشه دار اجازه رشد فکری و معنوی به بشریت نمی داد. آن حضرات هر کدام در مقطع حیات پر برکت خود پرچمدار هدایت و نمونه کامل انسانیت و الگوی فضیلت و کرامت و تعالی انسان در ابعاد عقیده و اخلاق و عمل و نیز الگوی همیشگی اسلام و مبین تعالیم حیات بخش قرآن بودند، از طرفی ولایت آن حضرات شرط تحقق توحید به عنوان "حصن" خدای

ناوبری کتاب