صفحه ۶۱۰

خود تمام و یا به زیاده می‎گیرند، و هرگاه برای مردم وزن می‎کنند کم می‎گذارند، آیا کم فروشان گمان ندارند که پس از مرگ برای روز بزرگی برانگیخته خواهند شدی روزی که مردم برای امر پروردگار عالم به پا خواهند ایستاد".

43 - "غش و فریبکاری در معاملات"، حضرت امام جعفر صادق (ع) از پدران معصوم خود (ع) نقل می‎کنند که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "کسی که در خرید یا فروش با مسلمانی غش و تقلب نماید از ما نیست، و در روز قیامت با یهود که متقلب ترین مردم نسبت به مسلمانان هستند محشور خواهد شد".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 86 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 10.

44 - "خوردن مال یتیم"، از حضرت امام رضا (ع) سوال شد: کمترین مقداری که به واسطه آن خورنده مال یتیم - درصورتی که قصد برگرداندن آن را نداشته باشد - وارد جهنم می‎شود چیست ؟ آن حضرت فرمودند: "کم و زیادش در این معنا یکسان است، همین که قصدش این باشد که به آنان پس ندهد [وارد آتش جهنم می‎شود]".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 76 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 3.

45 - "استفاده از درآمدهای نا مشروع"، از حضرت امام محمد باقر (ع) نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:"کسی که پرده دری نموده و از راه غیر مشروع درآمدی به دست آورد، در عوض خداوند از رزق حلال او می‎کاهد وروز قیامت از او حسابرسی خواهد نمود".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 12 از ابواب (مقدمات التجاره)، ذیل حدیث 1.

46 - "استفاده شخصی از اموال عمومی"

47 - "غصب اموال و تجاوز به حقوق دیگران"، در روایتی از حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه وارد شده است: "برای احدی جایز نیست که بدون اجازه در اموال دیگران تصرف نماید".وسائل الشیعه، کتاب الغصب، باب 1، حدیث 4. و در روایت دیگری حضرت رسول اکرم (ص) می‎فرمایند: "کسی که در یک وجب از زمین همسایه خویش خیانت نموده و آن را غصب نماید، خداوند آن یک وجب زمین را تا هفت طبقه زیرین آن به صورت طوقی بر گردن او می‎اندازد تا اینکه بدین حال در قیامت به ملاقات خداوند برود، مگر اینکه از عمل خویش توبه نماید و آن را به صاحبش برگرداند".همان ماخذ، حدیث 2.

48 - "خودداری از پرداخت اموال و حقوق دیگران در صورتی که توان پرداخت آن را داشته باشد"، از حضرت امام سجاد (ع) روایت شده است که فرمودند: "روز قیامت دست انسان را

ناوبری کتاب