صفحه ۶۰۸

30 - "انجام یا ترک کاری که موجب اذیت و یا ناراحتی پدر و مادر باشد"، از پیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "کسی که پدر و مادر خود را آزار دهد مرا آزار داده، و کسی که مرا بیازارد خدای متعال را آزرده، و آزاردهنده خدا ملعون است".مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، باب 75 از ابواب (احکام الاولاد)، حدیث 20.

31 - "اذیت و آزار همسایه"، در روایت آمده است که یکی از انصار خدمت رسول خدا (ص) از همسایه اش شکایت نمود، حضرت به امیرالمومنین (ع) و سلمان و ابوذر [و فرد دیگری که شاید مقداد بود] دستور فرمودند به مسجد بروندو با صدای بلند فریاد برآورند: "ایمان ندارد کسی که همسایه اش از او در امان نیست"، و آنان این پیام را سه مرتبه تکرارنمودند. سپس رسول خدا (ص) با اشاره فرمودند: "تمام چهل منزل جلو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ همسایه محسوب می‎شوند".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 86 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

32 - "قطع رحم"، حضرت امیرالمومنین (ع) در یکی از خطبه های خود فرمودند: "پناه می‎برم به خدا از گناهانی که فنارا نزدیک می‎کند". کسی سوال کرد: آیا گناهی هست که فنا را نزدیک کند ی فرمودند: "آری، قطع رحم، همانا خانواده ای با هم جمع می‎شوند و یکدیگر را یاری می‎دهند در حالی که اهل معصیت هستند، پس خداوند به آنان رزق وروزی می‎دهد، و خانواده ای از هم جدا می‎شوند و از یکدیگر می‎برند در حالی که اهل تقوی هستند، پس خداوندایشان را از توسعه در رزق محروم می‎فرماید".اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب (قطیعه الرحم)، حدیث 7.

33 - "پیمان شکنی"، پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می‎فرمایند: "کسی که پیمان شکن باشد دیندار نیست".بر گرفته از بحارالانوار، کتاب الایمان و الکفر، باب 105، حدیث 26.

34 - "دروغگویی"، از حضرت امیرالمومنین (ع) روایت شده که فرمودند: "هیچ گاه بنده ای طعم ایمان را نمی چشدمگر اینکه دروغ را ترک کند، چه از روی شوخی باشد یا جدی".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 140 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 2.

35 - "قسم یاد کردن به دروغ"، حضرت امام محمد باقر (ع) در روایتی از رسول خدا (ص) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند: "از قسم دروغ بترسید، همانا قسم دروغ آبادیها را خراب و صاحبش را بی سامان می‎سازد".فروع کافی، کتاب الایمان و النذور و الکفارات، باب (الیمین الکاذبه)، حدیث 3.

36 - "دروغ بستن بر خدا یا رسول خدا (ص) و یا یکی از معصومین (ع)‏"، از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت شده است که فرمودند: "حتی یک دروغ هم از قول ما مگو، چرا که آن دروغ تو را

ناوبری کتاب