صفحه ۶۰۶

فرماید ":ولاتجسسوا:"حجرات (49): 12. "تجسس نکنید". و حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی از رسول خدا (ص) نقل کرده اند که آن حضرت فرموده اند: "ای کسانی که با زبان اسلام آورده ولی ایمان در قلبهایتان پابرجا نگردیده ! مسلمین را مذمت نکنید و به دنبال عیوب و امورپنهانیشان نگردید، پس هر کس امور پنهانی مسلمین را پیگیری کند و آشکار سازد خداوند امور پنهان و زشتیهای او راآشکار خواهد ساخت، و هرکسی را که خداوند امور پنهانی او را آشکار سازد رسوایش می‎کند، هرچند کار زشت را درگوشه منزلش انجام داده باشد".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 150 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 3.

18 - "گوش دادن به مکالمات شخصی افراد"، در حدیثی از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند: "کسی که به سخن و مکالمات افراد گوش می‎کند درحالی که آنها کراهت دارند کسی به گفته آنها گوش دهد، روز قیامت در گوش او سرب گداخته ریخته می‎شود".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 94 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 9.

19 - "فاش کردن اسرار شخصی یا اسرار حکومت صالح"

20 - "غیبت نمودن"، در سفارشی پیامبر اکرم (ص) به ابوذر غفاری رحمة الله می‎فرماید: "ای اباذر! مواظب باش وبترس از غیبت کردن، همانا گناه غیبت از گناه زنا شدیدتر است". ابوذر گوید عرض کردم یا رسول الله ! چگونه گناه غیبت از گناه زنا شدیدتر است ؟! حضرت فرمودند: "چون هنگامی که کسی زنا کند بعد پشیمان شده و به سوی خداتوبه نماید، خداوند توبه اش را پذیرفته و او را می‎بخشد، ولی غیبت بخشیده نمی شود مگر اینکه ابتدا شخص غیبت شده او را ببخشد...".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 152 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 9.

21 - "گوش دادن به غیبت"، پیامبر اکرم (ص) در ضمن سفارشهای خود به حضرت علی (ع) می‎فرمایند: "کسی که نزداو غیبت برادر مسلمانش شود و با اینکه قدرت دفاع از او را دارد دفاع نکند، خداوند او را در دنیا و آخرت ذلیل و خوارمی گرداند".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 156 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

22 - "تهمت زدن به دیگران"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی می‎فرمایند: "زمانی که مومن برادر دینی خودرا متهم نماید ایمان در قلبش ذوب گشته، همچون نمکی که در آب حل می‎شود".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 161 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

23 - "سخن چینی و فتنه انگیزی"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند:"بدترین شما کسانی هستند که سخن

ناوبری کتاب