صفحه ۶۰۵

11 - "مساحقه"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "به خدا سوگند مساحقه زنای بزرگ است".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 24 از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث 5.

12 - "استمناء"، مطابق روایتی که از حضرت امام جعفر صادق (ع) وارد شده است کسی که استمناء کند از جمله کسانی است که خداوند با آنان سخن نمی گوید و به نظر رحمت به ایشان نمی نگرد و پاکشان نگردانیده و برایشان عذاب دردناکی است.برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 28 از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث 7.

13 - "قیادت"، یعنی رساندن زن و مرد نامحرم به یکدیگر برای زنا یا رساندن دو مرد برای لواط، و آن گناه بزرگی است.از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمودند: "هرکس برای وقوع زنای مرد و زنی واسطه شود خداوند بهشت را بر اوحرام می‎کند، و جایش دوزخ است و بد جایگاهی است دوزخ، و همیشه مورد خشم خداست تا بمیرد".وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 27 از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث 2.

14 - "قذف"، یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به زن یا مرد عفیف و مسلمان. خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم"نور (24): 23. :"کسانی که به زنان پاکدامن ومومن که (از هرگونه آلودگی) بی خبر هستند نسبت زنا می‎دهند و آنان را متهم می‎کنند، در دنیا و آخرت لعنت می‎شوندو برای آنها عذاب بزرگی است".

15 - "ترویج فحشا و منکر"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "ان الذین یحبون ا ن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوالهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة"نور (24): 19. : "همانا کسانی که دوست دارند فحشا در میان مومنین شیوع پیدا کند، برای آنها دردنیا و آخرت عذاب دردناک است".

16 - "ضربه زدن به حیثیت و آبروی مومن"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده که فرمودند: "کسی که علیه فرد مومن چیزی را نقل کند و هدف او این باشد که به واسطه آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزدمردم بی اعتبار ساخته و از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار می‎سازد و شیطان هم او را تحت ولایت خود نمی پذیرد".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 157 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 2.

17 - "تجسس نمودن در امور شخصی دیگران"، خداوند متعال در قرآن کریم می

ناوبری کتاب