صفحه ۵۷۰

مساله 3146- قسم باید از روی جزم و یقین باشد، و کسی که قسم یاد می‎کند باید مورد قسم را واقعا قصد کرده باشد، پس اگر معلوم شود که توریه کرده است کفایت نمی کند.

مساله 3147- برای یاد کردن قسم نمی توان نایب و یا وکیل گرفت.

مساله 3148- قسم در دعاوی مالی و نیز مواردی همچون: نکاح و طلاق و قتل معتبر است، ولی در حدود اعتبارندارد. زیرا حدود جز با اقرار یا بینه - با شرایطی که گفته خواهد شد - ثابت نمی شود.

ناوبری کتاب