صفحه ۵۶۹

مساله 3139- اگر شهود عمدا به دروغ شهادت دهند توسط محکمه شرعی مجازات می‎شوند، و چنانچه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به کسی شده باشد باید آن را جبران نمایند.

مساله 3140- واجب است کسانی را که به دروغ شهادت داده اند در شهرشان به مردم معرفی نمایند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود. و دیگر شهادت چنین افرادی مورد قبول نیست، مگر اینکه توبه کرده و خود را اصلاح نمایند و عدالتشان احراز شود.

مساله 3141- "شهادت بر شهادت"(شهادت بر شهادت) در جایی است که شاهد اصلی نتواند در دادگاه حاضر و شهادت دهد و افراد دیگری شهادت او را گواهی نمایند. در حقوق مردمی مورد قبول است. ولی در حدود برای اجرای حد و نیزبنابراحوط در تعزیرات پذیرفته نیست، هرچند در سایر آثار آن پذیرفته است. بنابراین اگر دو نفر شهادت فرد دیگری رادر مورد سرقت گواهی کنند به استناد آن نمی توان ء دست متهم را برید، ولی به انضمام شهادت فرد دیگر می‎توان مال رااز او پس گرفت.

مساله 3142- در "شهادت بر شهادت" برای ثبوت شهادت هر یک نفر شهادت دو نفر لازم است، ولی جایز است دونفر شاهد عادل شهادت هر دو شاهد اصلی را گواهی دهند.

مساله 3143- "شهادت بر شهادت" در صورتی صحیح است که شاهد اصلی نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود.

کیفیت قسم و احکام آن:

مساله 3144- "قسم" باید به ذات مقدس خدای متعال و یا یکی از اسامی مقدسه پروردگار باشد، و خوب است به لفظ جلاله "الله" باشد. و لازم نیست به عربی ادا شود، بلکه به هر لغتی باشد کافی است، ولی باید ترجمه یکی ازنامهای الهی باشد. بنابراین قسم به قرآن یا پیامبر اکرم (ص) یا ائمه معصومین (ع) و یا مشاهد مشرفه برای قضاوت کفایت نمی کند.

مساله 3145- در اینکه قسم باید به ذات مقدس خدا یا نام او باشد، مسلمان و کافر تفاوت ندارند، ولی اگر قاضی تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب - مانند: یهود و نصاری و مجوس - به آنچه در دین خود به آن معتقدند آنان را بیشتراز دروغ گفتن باز می‎دارد، جایز است علاوه بر قسم به خدای متعال آنان را به آن چیزها نیز قسم دهد.

ناوبری کتاب