صفحه ۵۶۲

مسائل قضاوت

"قضاوت" یعنی حکم کردن بین مردم برای حل و فصل نزاع و رفع اختلافات آنان با شرایطی که خواهد آمد.

مقام قضاوت از مهمترین شئون حاکم در حکومت اسلامی است که از جانب خداوند متعال برای پیامبراکرم (ص)، واز جانب پیامبر (ص) برای ائمه معصومین (ع)، و از جانب آن حضرات برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.مخفی نماند که خطر این مقام نیز عظیم است، چنانکه حضرت امیرالمومنین (ع) خطاب به شریح قاضی فرمودند: "ای شریح ! همانا تو در مجلسی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر و یا فرد شقی در آن نمی نشیند"وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب 3 از ابواب (صفات القاضی)، حدیث 2.. و از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "از حکم کردن بپرهیزید، زیرا آن حق امامی است که عالم به قضاوت باشد و در بین مسلمین به عدالت رفتار کند، همچون پیامبر یا وصی پیامبر".وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب 3 از ابواب (صفات القاضی)، حدیث 3.

مساله 3097- حکم قاضی واجد شرایط برای همه نافذ است، خواه امام معصوم (ع) یا فقیه جامع الشرایط او را برای قضاوت تعیین نموده باشد، یا دو طرف نزاع با توافق و رضایت او را برای قضاوت بین خود انتخاب کرده باشند. درصورت اول به او "قاضی منصوب" و در صورت دوم به او "قاضی تحکیم" گفته می‎شود.

شرایط قاضی:

مساله 3098- شرایط قاضی - چه منصوب باشد یا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد - عبارت "ایمان"، "عدالت"، "مرد بودن"، "حلال زاده بودن" و است از: "بلوغ"، "عقل"،

ناوبری کتاب