صفحه ۴۵۹

مسائل ازدواج و زناشویی

در اسلام نسبت به ازدواج بسیار سفارش شده است، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "و انکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم"نور (24): 32. یعنی:"زنان و مردان مجردجامعه و نیز بندگان و کنیزانی را که آمادگی و صلاحیت ازدواج دارند به نکاح یکدیگر در آورید، و اگر هم نیازمند و فقیرباشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می‎گرداند، چه آنکه خداوند گشایش دهنده دانایی است". همچنین ازپیامبراکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "ازدواج سنت من است و هر که از سنت من روی گرداند از من در برخی دیگر از روایات ازدواج وسیله به دست آوردن نصف دین و وسیله گشایش نخواهد بود"مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، باب 1 از ابواب (مقدمات النکاح)، حدیث 15و 18. . روزی معرفی شده است، وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 1 از ابواب (مقدمات النکاح و آدابه)، حدیث 5 و 11. ودر بعضی اخبار افراد مجرد (عزب) مورد مذمت قرار گرفته اندوسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 2 از ابواب (مقدمات النکاح و آدابه)، حدیث 3 و 7. .

بنابراین شایسته است مسلمانان این سنت الهی را آنچنان که مورد رضایت شارع مقدس است بجا آورند و خود را اسیرتشریفات زاید و آداب و رسوم غلط ننموده، سعی کنند فرهنگ اسلام را در جامعه پیاده نمایند. مسئولین جامعه نیزوظیفه دارند در حد امکان تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم آورند.

مساله 2570- مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغ شده و به رشد فکری و جسمی رسیده عجله کنند، وشایسته است چنانچه فرد مناسب و مومنی پیشنهاد ازدواج با او را کرد از قبول آن استنکاف ننمایند، و در هر صورت رضایت دختر را نیز در نظر بگیرند.

ناوبری کتاب