صفحه ۴۵۲

مساله 2531- کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد واجب است در حد قدرت و توان از اسلام و تهاجمات وارده بر آن با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر دفاع نماید، همچنین واجب است با مراعات شرایط زیرکفار را به اسلام دعوت نماید:

1 - اینکه حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهمتری دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر موقتا ممنوع نکرده باشد.

2 - اینکه صلاحیت و اهلیت و نیز قدرت تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد.

3 - اینکه مفسده مهمی پیش نیاید. و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفار است و هتکی در بین نباشد مانعی ندارد.

مساله 2532- معاشرت سالم با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد رابطه های فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص تا زمانی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در بین نباشد اشکال ندارد، ولی رابطه با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان می‎باشند - مخصوصا اگر موجب تقویت آنان شود - جایز نیست.

مساله 2533- معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با مقررات اسلام تنظیم گردد، بنابراین باید از کارهایی همچون تخلف از قرارداد و وعده ها، غش در معامله، کم فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و نظایر آن خودداری شود.

مساله 2534- در روایات اسلامی نسبت به "وفای به عهد و قراردادها" سفارش اکید شده است، از جمله در نهج البلاغه آمده است که حضرت امیر (ع) خطاب به مالک اشتر (ره) فرمودند: "با دشمن خود نیز اگر عهد و پیمانی منعقد نمودی به آن پایبند باش و از مکر و نقض عهد با او پرهیز کن، و بدان که در بین فرائض الهی چیزی که مردم باهمه اختلافاتشان بیشتر بر آن توافق داشته باشند مهمتر از وفای به عهد نمی باشد"نهج البلاغه عبده، نامه 53. . بنابراین کلیه تعهدات و قراردادهای منعقده بین اشخاص و حتی بین دولتها یا میان آنها و اشخاص باید محترم شمرده شود، و نقض یکطرفه آنها بدون مجوز شرعی و نیز اعمال مکر و خدعه جایز نیست، همچنین کلیه تعهدات دولت اسلامی با دولتهای کافر غیرحربی که در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد محترم خواهد بود. ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مکر وخدعه و استعمار کشور اسلامی از سوی دولت استعمارگر تحمیل شده باشد عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نیست، بلکه در مواردی لغو آن واجب می‎باشد.

ناوبری کتاب