صفحه ۴۵۱

مساله 2522- اگر مسلمانی در معرض خطر جانی قرار بگیرد - خواه در اثر گرسنگی یا تشنگی باشد یا غرق شدن، تصادف، برق گرفتگی و نظایر آن - بر هر مسلمانی که اطلاع پیدا می‎کند واجب است به هر شکل ممکن و در حد توان او را نجات دهد.

مساله 2523- مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند، و نسبت به سلام "سواره به پیاده" و"ایستاده به نشسته" و "کوچکتر به بزرگتر"زیاد سفارش شده است.

مساله 2524- در غیر نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگویند، مثلا اگر کسی بگوید": سلام علیکم"جواب دهد: "سلام علیکم و رحمة الله" . و حکم جواب سلام در حال نماز در مسائل «1004» تا «1011» گذشت.

مساله 2525- اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند بر هریک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.

مساله 2526- اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نتواند وارد شود، چنانچه بترسند به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون روند، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقا از خلوت کردن بپرهیزند.و صحت نمازشان نیز در حال خلوت محل اشکال است.

مساله 2527- خلوت کردن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل به شکلی که دیگری نباشد خلاف احتیاط است، و اگرمظنه فساد و گناه باشد حرام است.

مساله 2528- اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی به شکلی که در معرض فساد و گناه قرار بگیرند جایزنیست.

مساله 2529- مسافرت به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنجا جهت تحصیل علوم روز یا تجارت و کسب و کارجایز است، به شرط آنکه اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل او انحرافی صورت نمی گیرد. بنابراین کسی که در آن مکانها اقامت گزیده اگر نسبت به خود یا زن و فرزندانش خوف انحراف داشته باشد بر اوست که به سرزمینی که ازخطر انحراف در امان است هجرت نماید.

مساله 2530- کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد جایز است با کفار براساس منش انسانی معاشرت داشته باشد، و نیز ازدواج موقت با زنان کافر اهل کتاب به یهود و نصاری و مجوس در اصطلاح (اهل کتاب) گفته می‎شود. جایز است. و می‎تواند برای کفار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کارکند، به شرط آنکه مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری برای خود یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.

ناوبری کتاب