صفحه ۴۴۹

مسائل معاشرت

مساله 2515- معاشرت و روابط بین مسلمانان باید بر اساس برادری و رعایت حقوق و حیثیت و نوامیس یکدیگرتنظیم گردد، پس اموری از قبیل: عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداکاری، ادای امانت، حفظ اسراریکدیگر، اصلاح ذات البین، مشورت با یکدیگر و تعاون در خوبیها در معاشرت با یکدیگر باید رعایت شود، بخصوص اگر طرف معاشرت پدر و مادر و بستگان، بزرگان دین و دانش، اساتید، زنان و خردسالان و افراد محروم ومستضعف و سالخورده و یا مصیبت زدگان باشند.

مساله 2516- بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری همچون: غیبت، تهمت، حسد، تکبر، تجسس، دروغ، تملق، خدعه و مکر، رشوه، سوء ظن، فتنه انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا ء، تضییع حقوق یکدیگر وظلم پاک گردانند.

مساله 2517- آزار رساندن به مومن - به هر شکل که باشد - و نیز توهین و تضعیف و هتک او حرام است، و در بعضی از روایات حرمت "مومن" از حرمت "کعبه" بالاتر شمرده شده و اذیت و آزار او در ردیف محاربه با خدا قرار گرفته است، برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 147 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1 و 2 و 3. بنابراین بر همگان لازم است که حرمت یکدیگر را نگاه داشته، از توهین و هتک و تمسخر دیگران شدیدابپرهیزند.

مساله 2518- یکی از گناهان کبیره که وعده عذاب بر آن داده شده "غیبت" است. و معنای غیبت آن است که شخص عیب برادر یا خواهر مومن خود را در غیاب او بیان کند، بلکه چنانچه هر مطلبی را درباره او نقل کند که اگر درحضورش بیان می‎کرد ناراحت می‎شد غیبت محسوب می‎شود.

مساله 2519- اگر انسان از مسلمانی غیبت کرده باشد بنابراحتیاط واجب چنانچه ممکن است و مفسده ای پیدانمی شود باید به هر وسیله ممکن از او حلالیت بخواهد، و اگر ممکن نباشد یا

ناوبری کتاب