صفحه ۴۴۸

بازی و مسابقه با آلاتی که در نظر عرف مردم مخصوص قمار نیست و قبلا هم نبوده و یا قبلا مخصوص قمار بوده و اکنون از آلت قمار بودن به طور کلی خارج شده اشکال ندارد.

مساله 2512- اگر شرکت یا موسسه ای برای کمک به موسسات خیریه بلیطهایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این موسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت یا موسسه از پول خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‎آید بااطلاع و اجازه تمام کسانی که پول داده اند با قرعه کشی مبلغی به عنوان جایزه بدهد مانعی ندارد.

مساله 2513- به طور کلی سرگرمیهای گوناگون اگر همراه کار حرام یا مستلزم حرام نباشد اشکال ندارد، بنابراین گوش دادن و دیدن برنامه های سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، ماهواره و مانند آن چنانچه مستلزم فساد افکار و اخلاق فرد یاجامعه و یا ترویج باطل نباشد اشکال ندارد. ولی مواظب باشند مانع از کارهای واجب و مهم نشود و مخصوصا نسبت به کودکان دقت بیشتری اعمال گردد.

مساله 2514- نمایشهای متداول چنانچه مستلزم نظر و لمس نامحرم یا موجب اشاعه فساد و یا توهین به مقدسات مذهب و اولیای دین نباشد اشکال ندارد، همچنین بازیهای مختلف اگر آلات قمار و برد و باخت و ضرر جسمی یاروحی و یا اتلاف و اسراف مال در بین نباشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب