صفحه ۴۴۷

مسائل مسابقات و سرگرمیها

مساله 2507- مسابقات "اسب دوانی" و "تیراندازی" همراه با شرط بندی جایز است، و بعید نیست مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز مانند: تفنگ، هواپیمای جنگی و تانک نیز با شرط بندی جایز باشد.

مساله 2508- در مسابقاتی که شرط بندی در آنها جایز است امور زیر باید رعایت شود:

1 - ایجاب و قبول را - به لفظ یا کاری که دلالت بر آن کند - رعایت نمایند.

2 - دو طرف باید عاقل، بالغ و دارای اختیار و قصد باشند.

3 - مقدار جایزه - خواه به صورت عین یا دین - معین باشد، و یکی از دو طرف یا شخص سوم آن را پرداخت نماید.

4 - جهاتی که جهل به آنها موجب نزاع می‎شود روشن گردد، مانند هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پایان.

مساله 2509- انواع مسابقات ورزشی مانند: شنا، دو، کشتی و فوتبال جایز است، به شرط اینکه ضرر جسمی یا روانی قابل توجه نداشته باشند و بدون شرط بندی انجام شوند، هر چند در صورتی که شخص سوم یا موسسه ای و یا دولت به برندگان، جوایز نقدی یا غیرنقدی اهدا کند اشکال ندارد.

مساله 2510- برگزاری مسابقاتی که در بالا بردن سطح دینی، علمی، ادبی، هنری یا فنی جامعه موثر است - مانندمسابقات حفظ قرآن و احکام، علوم ریاضی و مقاله نویسی - بدون شرط بندی دو طرف جایز است، و اگر فرد سوم یاموسسه و یا دولت برگزارکننده به برندگان، جوایز نقدی یا غیرنقدی اعطا کند اشکال ندارد و برنده مالک می‎شود.

مساله 2511- بازی و مسابقه با آلات و وسایلی که وضع آنها برای قمار است - مانند: شطرنج، ورق و نرد - جایز نیست، هرچند بنابراحتیاط به قصد سرگرمی و بدون شرط بندی باشد. ولی

ناوبری کتاب