صفحه ۴۴۶

مساله 2502- خرید و فروش و یا اقدام به نشر کتابها و نشریات گمراه کننده که موجب انحراف در فکر و عقیده یااخلاق و یا عمل مردم می‎شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتک و توهین به مقدسات دینی و افراد مومن می‎باشد حرام است. همچنین است خواندن این گونه کتب و نشریات، مگر برای کسانی که به عنوان نهی از منکر درصدد جواب دادن به آنها باشند، یا کسانی که خود اهل فکر و تشخیص بوده و هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد نمی شود.

مساله 2503- اقدام به تاسیس مجامع فرهنگی یا نشر کتب و نشریات مفید که موجب تقویت پایه های عقیدتی، اخلاقی و عملی و یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‎شود از وظایف مهمی است که شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند، و ممانعت از آن جایز نیست.

مساله 2504- تقلب در امتحانات و نیز در استخدام جایز نیست. همچنین کسی که به نظر خودش صلاحیت مسئولیت و شغلی را ندارد نباید آن را تقبل نماید، هرچند دیگران او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند.

مساله 2505- کسی که در ارگان یا موسسه ای موظف است بدون گرفتن پول از مراجعین کارهای آنان را انجام دهد، گرفتن پول یا هر چیز دیگر در وقت اداری برای آن کار حرام است، بخصوص اگر به وسیله رشوه کار خلاف شرع یاقانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع ولی برای رشوه دهنده در صورتی که رسیدن به حق مشروعی یادفع ظلم از مظلومی نماید. متوقف بر آن باشد به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد.

مساله 2506- مکروه است انسان کفن فروشی، قصابی، حجامت و شکار را شغل خود قرار دهد.

ناوبری کتاب