صفحه ۴۱۷

فلانی دریافت کن، این حواله باطل است.

مساله 2338- اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار هنگام حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند صحت حواله محل اشکال است. پس اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد پیش از دیدن دفتر حواله ندهد، بلکه اول دفتر راببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید و بعد آن را حواله دهد.

مساله 2339- طلبکار می‎تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مساله 2340- اگر بر کسی حواله دهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند بنابراحتیاط واجب پیش ازپرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، همان مقدار را می‎تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مساله 2341- در حواله بر شخص بدهکار شرط نیست که بدهی او از نظر نوع یا جنس مثل بدهی حواله دهنده باشد، بلکه در صورت اختلاف در نوع یا جنس بدهی نیز - اگر بدهکار موافقت نماید - حواله صحیح است.

مساله 2342- هرگاه دیگری به صورت تبرعی حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد، از عهده کسی که به او حواله شده ساقط می‎شود.

مساله 2343- پس از آنکه حواله با همه شرایطش درست شد هیچ یک از حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند، همچنین طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و برای دریافت طلب خود به حواله دهنده مراجعه کند، مگر اینکه شخص ثالث در موقع حواله فقیر(فقیر) در اصطلاح فقهی به کسی می‎گویند که مخارج سالیانه او و عائله اش مطابق شان او تامین نمی شود. باشد و طلبکار نداند که او فقیر است و بعد بفهمد - اگرچه در آن وقت غنی شده باشد - که در این صورت طلبکار می‎تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مساله 2344- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قراردهند، مطابق قراری که گذاشته اند می‎توانند حواله را به هم بزنند.

مساله 2345- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به درخواست کسی که به او حواله شده وبدهکار هم بوده است پرداخته باشد می‎تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر

ناوبری کتاب