صفحه ۴۱۵

مساله 2329- اگر بدهکار جز خانه معمولی محل سکونت خود و وسایل زندگی متعارف چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او درخواست نماید و باید صبر کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه یا اثاثیه هم باشد، طلبکار می‎تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مساله 2330- آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحبخانه می‎دهند و خانه او را گرو برمی دارند و شرط می‎کنند قیمت کمتری جهت اجاره پرداخته یا اصلا اجاره ندهند شرعا جایز نیست و ربا و حرام می‎باشد، ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و درضمن عقد اجاره شرط کند که مستاجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال ندارد ومعامله صحیح است.

ناوبری کتاب