صفحه ۴۰۶

مسائل قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره آن سفارش زیاد شده است. ازپیامبر اکرم (ص) روایت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می‎شود و ملائکه بر او رحمت می‎فرستندبرگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 6 از ابواب (الدین و القرض)، حدیث 3. . همچنین در حدیث دیگری فرموده اند: اگر طلبکار با بدهکار خود مدارا کند بی حساب و با شتاب ازصراط می‎گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و - با وجود توانایی - ندهد بهشت بر او حرام می‎شودبرگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 6 از ابواب (الدین و القرض)، حدیث 5. .

مساله 2273- در قرض صیغه مخصوصی لازم نیست، بلکه اگر وام دهنده چیزی را به قصد قرض به دیگری بدهد و وام گیرنده هم به همین قصد بگیرد صحیح است، ولی باید مقدار آن معلوم باشد.

مساله 2274- بنابراحتیاط مال قرض باید عین باشد نه دین یا منفعت چیزی، همچنین باید مقدار آن معلوم باشد.

مساله 2275- تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض برای صحت قرض و مالک شدن قرض گیرنده شرط است، ولی تصرف نمودن در آن توسط قرض گیرنده شرط نمی باشد.

مساله 2276- اگر دو طرف قرض برای بازپرداخت آن زمانی را معین کنند، بنابراحتیاط واجب قرض دهنده نمی تواندپیش از رسیدن زمان معین شده مبلغ قرض را طلب نماید. و اگر بدهکار بخواهد پیش از رسیدن زمان معین شده بدهی خود را بپردازد بنابراحتیاط واجب لازم نیست قرض دهنده آن را قبول کند، مگر اینکه تعیین مدت فقط برای همراهی بابدهکار باشد که در این صورت طلبکار باید قبول نماید.

مساله 2277- اگر وام سررسید معینی نداشته باشد طلبکار هرگاه بخواهد می‎تواند مطالبه

ناوبری کتاب