صفحه ۳۷۱

نسبت به قیمت گذاری آن آزاد است. و شخص پیامبر (ص) از نرخ گذاری بر روی کالاهای احتکار شده ابا فرمودند، و چون به آن حضرت پیشنهاد نرخ گذاری گردید در حالتی که آثار ناراحتی در چهره ایشان ظاهر بود فرمودند: "این امر به دست من نیست، بلکه به دست خداست، هر زمان که بخواهد قیمت را پایین آورده یا بالا می‎برد"وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 30 از ابواب (آداب التجاره)، حدیث 1. . و در حقیقت چگونگی عرضه وتقاضا معمولا مشکل را حل می‎کند، ولی با این حال اگر فروشنده ها تبانی کرده و در قیمت گذاری اجحاف نمودند، حکومت صالح به مقدار لازم جلوی اجحاف را می‎گیرد و نرخ متعادلی را که به نفع طرفین باشد تعیین می‎نماید.

ناوبری کتاب